Sehested (Broholmlinjen)
Slægten
                                               
 
 
 
    DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
  Mogens Sehested ~ Lisbeth Knudsdatter  
  til Holmgård, Mullerup, Højris Gyldenstierne  
   & Nørager til Tim  
  Lensmand København  ~ København 30/5 1630   
  Officer i Kejserkrigen,  
  hvor han mistede højre arm  
  *  Højris 13/9 1598  
  † Holmgård 15/2 1657  
 
   
       
         
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jens Mogensen  ~ Sophie Eriksdatter Lisbet Sehested   ~ Tønne Reedtz   Niels Mogensen  ~ Christence Henrikdatter  
  til Holmgård Gyldenstjerne * Riberhus 3/9 1632 til Barritskov   til Holmgård  Lindenov  
  Oberst til Karsholm  † Barritskov 21/2 1705   ~ Viborg 17/10 1652    † før 12/9 1681  
  * 1640 † 1685  ~ København 30/5 1630       
             
         
         
         
               
         
         
         
         
           
         
         
           
         
         
                                     
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Niels Sehested   ~ Elisabeth Skeel Erik Christian Sehested ~ Sophie von Holsten Elisabeth Sehested  ~ Frederik Juul Øllegård Nielsdatter ~ Erik Lykke Edel Nielsdatter Sehested ~ Otto Frederik Lützow Beate Sehested  ~ Jens Rosenkrantz  
  til Tim og Karsholm ~ 1718 til Holmgård ~ 1718  af Holmgaard til Villestrup af Holmgård til Skovsbo af Holmgård Oberstløjtnant af Holmgård til Skovsbo  
  Oberstløjtnant Oprettede stamhuset Broholm 18/8 1750 * Holmgård 1683   * ca. 1680 † 8/5 1724 ~ 1708       † XX/2 1716   † København 28/9 1696     
  * Holmgård 17/3 1685 † 3/5 1745    † Bjørnemose25/11 1757    
      Begravet Tved Kirke  
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anders Sehested  ~ Wibeke Marie von Pultz Sophie Amalie Sehested   ~ Johan Friedrich de Cicignon Birgitte Elisabeth  Sehested   ~ Jens Sehested Holger Sehested   ~ Edel Margarethe Christoffersdatter Edele Margrethe Sehested   ~ Frederik Michael Krabbe Anna Beate Sehested  ~ Christian Schousboe  
  til Broholm, Brudager, Karsholm & Sellebjerg af Rygård, Langå af Broholm til Nakkebølle af Broholm til Rydhave til Tim von Gersdorff  af Broholm Kammerherre, Gehejmeråd af Broholm Oberst af infanteriet  
  Oberstløjtnant  ~ Langå 3/3 1747  *  17/8 1721 † 1/5 1793   * 6/10 1827 † Holstebro 23/6 1804 * 3/6 1710 † 18/11 1773 Kammerherre, Hvid ridder ~ 30/5 1755 * 17/8 1721 † 1/5 1793 Kommandørkaptajn Besvangret af sin huslærer Christian Schousboe Fik adelspatentpatent  
  * 10/6 1720 † Broholm 30/9 1799   Assessor i Hofretten     Storkorsridder Hensat på Bornholm på livstid af moderen  Kommandant i Korsør  
      * 1735 † 1811   Schousboe fik tilladelse til at ægte hende 1747  
       
 
      Hun fik herefter del i arv fra forældrene  
       ~ Frederik von Numsen       * 20/4 1725 † Næstved 1/4 1808  
      Storkorsridder, Generalløjtnant Bjerre-linjen  
      ~ Rydhave, Ryde 3/11 1775      
           
         
         
         
         
               
         
                 
         
         
                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Niels Sehested   ~ Henriette Nørkencrone Elisabeth Sehested  ~ Arnoldus von Falkenskiold Regitze Sophie Sehested ~ Ove Johan Vind  Sophie Antoinette Auguste Sehested ~ Frederik Berregaard  Ludolph Frederik Buchwald Sehested  ~ Sophie Birgitte Caroline Hillerup Frederik Jørgen Sehested ~ Anna Maria Fabritius  
  til Broholm & Sellebjerg  ~ 26/10 1781 af Broholm til Sæbygård af Broholm  ~ 1776 af Broholm til Stamhuset Kjølbygård & Borreby af Fraugdegård ~ 19/8 1806 til Nordskov / Billeshave  Fabritius de Tengnagel  
  Premierløjtnant   * Karsholm, Skåne 20/9 1751  ~ 1/12 1775 * 9/11 1755 † 23/2 1823   * Brudager 3/4 1757 ~ 6/6 1777 Løjtnant København   Major ~ 1788  
  * Rygård, Langå 23/2 1748   † Hørsholm 28/8 1843     † Thisted 1787     * 11/11 1791 † 10/9 1869   * Broholm 13/11 1761  
  † Sellebjerg 13/5 1788                   † Odense 20/11 1849   
                     
               
               
               
               
               
                   
               
               
               
               
               
               
               
                           
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Anders Sehested  ~ Edel Marie Kjær   Sophie Birgitte Caroline Farsberg Sehested  ~ Christian von Barner Regitze Sophie Sehested ~ Carl Rudolph Jacob von Schubart  Andreas Michael Sehested ~ Wilhelmine Meyer
  til stamhuset Broholm * Marslev Sogn 1789 † Gudme 19/11 1839   af Fraugdegård  af Eskildstrup * Billesbølle, Fjeldsted 25/12 1793 ~ 1811 til Fraugdegård * 5/5 1798 † 28/1 1850
  Sekondløjtnant, afskediget 1803 Begravet Gudme kirke    * 28/10 1847 † 20/12 1891 ~ 6/5 1868 † 26/4 1867   Russisk ritmester  
  Erklæret umyndig     * 13/1 1790 † 4/6 1850  
  * 1784 † Broholm 1819           
         
         
        Fraugdegård-grenen  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
     
  Niels Frederik Bernhard  Sehested   ~ Charlotte Christine Linde  
  til stamhuset Broholm  ~ 29/7 1839  
  Den første Jægermester 1839 * København 5/7 1819 † Broholm 19/1 1894  
  Medlem af Landstinget  
  Oldsgransker  
  * Broholm 20/2 1813   
  † Broholm 15/1 1882  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                               
                     
 
 
     
 
     
 
   
 
       
  Knud Sehested ~ Sophie Magdalene Bech Hannibal Sehested ~ Alexandra Elisabeth Augusta Emilie Harald Sehested ~ Vilhelmine Marie Margrethe Holbech Einar Sehested ~ Bertha Mathilde Fenger  
  til stamhuset Broholm 1924 `Mimi` til stamhuset Broholm 1882 de Serène d'Acqueria til stamhuset Broholm `Mimi` til Farumgård ~ Gottesgabe 27/4 1875     
  * Broholm 4/12 1850  ~ København 26/1 1883 Kammerherre, Hofjægermester  ~ Vor Frue Kirke, København 10/9 1877  * Broholm 25/3 1856  ~ Broholm 16/3 1886  * Broholm 23/4. 1849 * Nordgaard, Ringsted 15/3 1854  
  † Addithus 28/8 1909 * Valbygård, Slagelse 11/9 1859 † Addithus 8/1 1941  Storkorsridder   † Fåborg  30/3 1901  * København 9/9 1862 † Søllerød 9/6 1937 † Broholm 11/41908   † København 13/2 1919  
        Landstingsmedlem         Begravet Gudme kirkegård    
       
Udenrigsminister
           
        Konsejlspræsident (Statsminister)            
        * Broholm 16/11 1842         Havde 2 døtre    
        † Broholm 19/9 1924             
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
             
 
 
     
 
   
 
   
  Jørgen Sehested ~ Ingrid Frisk Mogens Sehested   Karen Sehested    
  til stamhuset Broholm 1913 Kaldet Inga til stamhuset Broholm 1909   af Broholm    
  Hofjægermester, Cand.jur.  ~ Stockholm 11/10 1921, skilt Cand.jur.   * Holstebro 15/5 1890  
  Assistent i Justitsministeriet * Stockholm  24/10 1901  Legationssekretær London  
  * København 2/4 1885  d.a. Bankdirektør Carl Frisk * Broholm 26/2 1884      
  † 16/2 1977   † London 11/5 1913   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
  Mette Sophie Sehested  ~ Ifver Christian Schmiegelow-Iuul  
  af Broholm til Villestrup  
  * Svendborg 1/9 1926   ~ København 15/3 1950, skilt  
 
 
 
     
     
     
        Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa