Steensen
                                                               
 
 
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Knud Steensen ~ Anne Nielsdatter  
  til Lundbygård Lunge
 
  Skibschef til Krogagergård*, Langeland    
  Deltog i 7-årskrigen    
  Mageskiftede Lundbygård med kronen      
  Fik Krogagergård* men døde før byttet    
  † Lundbygård 24/12 1575 * Den senere Steensgård  
  Begravet Skt. Peders kirke, Næstved  
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
  image
 
 
  Hans Steensen ~ Margrethe Eriksdatter  
  til Krogagergård*, Langeland Basse  
  Opførte Steensgård i 1580'erne ~ Nakskov 16/10 1586  
  * Lundbygård 6/10 1559    
  † Nakskov 8/10 1594  
  Begravet Snøde Kirke  
     
     
     
       
     
     
     
      Steensgård  
     
     
     
     
     
                                           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Vincents Steensen ~ Anne Ditlevsdatter Maren Steensen ~ Joachim Grabow Anne Steensen ~ Kjøn Jochum Grabow Knud Steensen ~ Mette Karstensdatter Erik Steensen ~ Barbara Eriksdatter Christopher Steensen ~ Birgitte Mormand  
  til Steensgård Holck af Steensgård til Pederstrup af Steensgård til Sørup, Vetterslev til Steensgård Bondepige til Skovgård Mormand til Grimstedgård, Lolland til Asserstrup  
  Landsdommer Langeland 1638 ~ Køge 2/11 1623 * Steensgård 1/5 1592   * Steensgård 16/8 1593 Admiral Søløjtnant 1629, søkaptajn 1633 ~  ca. 1644 Købte Søllestedgård, Lolland Sønder Herred, 1631 til Bramsløkke Oberst for det sjællandske regiment 1627 Købte gårde i Tjæreby og lagde til godset  
  Ledede 1659 forsvaret af Langeland     † Pederstrup 3/3 1635   † 29/1 1679   Lensmand Nordlandene 1638-45 Gift ved særlig tilladelse Landsdommer 1632 ~ Nakskov 2/10 1625 * Steensgård 16/8 1593 ~ Nakskov 2/10 1625  
   Faldt mod svenskerne         Steensgård tilfaldt † før 1655   † 1657  
 
* Steensgård 1/5 1592
  brorsønnen Henrik Steensen Begravet Søllerød Kirke  
 
 
  † Lolland 17/2 1659  
  Begravet Snøde Kirke        
   
             
         
     
     
     
     
     
     
       
     
     
                                                                   
                                     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christian Ulrik Steensen ~   Margrethe Steensen ~ Christen Harbou Birgitte Marie Steensen ~ Niels Mund Eiler Steensen   Hans Ditlev Steensen   Jokum Christopher Steensen ~ Tale Mund Henrik Steensen ~ Mette Gotfredsdatter Erik Steensen ~ Vibeke Urne Hilleborg Vincentsdatter ~ Otto Kaas
  af Steensgård   til Balle til Østergård & Hvolris af Steensgård til Rønnebæksholm & Fuglebjerggård af Steensgård   af Steensgård   til Grevensvænge, Hammer herred   til Egeløkke og Steensgård ~ Steensgård 5/7 1682 til Lystager, Østre Flakkebjerg herred   af Steensgård til Lykkesholm
  Løjtnant i den spanske arvefølgekrig   * Steensgård 20/5 1625   * Steensgård 24/3 1637 Oberst Forskærer hos Kurfyrsten af Sachsen   Page hos hertug Frederik (III) 1647   Løjtnant   Løjtnant i felttoget mod Pommern -1677 * 1662 † 1710 & Frydendal, Løve herred   * Steensgård  1642  ~ 20/12 1674
  Ulrik Christian Gyldenløves regiment i Flandern
  † Viffertsholm 13/2 1678   † før 14/5 1694 ~ 1671 Døde på en vildsvinejagt   Kammerpage hos Dronning Sophie Amalie 1651   * Steensgård 7/6 1638   Købte Egeløkke 1687   Oberstløjtnant   † 19/12 1711  
  Ritmester i Spanien   Begravet Rønnede Kirke   * Steensgård 21/12 1631   Generaladjudant hos Hans Schack 1660   † XX/3 1694   * Steensgård 12/1 1644   * Steensgård  9/10 1646   Begravet Tryggelev Kirke  
  Fanget af svenskerne 1657 i Frederiksodde  
 
  † Holland 10/1 1678   Oberst for rostjenesten i Skåne 1676   † Steensgård 8/7 1709   † 1713  
  Dræbt "på forrædderisk Vis ved Landemødet"   ~ Tyge Kruse       
Faldt  for Kristiansand 1677
               
  * Steensgård 30/10 1630   til Balle   * Steensgård 26/10 1634              
  † København 23/9 1660   ~ Nyborg 4/7 1647   † 16/9 1677          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hans Gotfred von Steensen ~ Anna Sophie Kaas Anna Benedicte Eriksdatter ~ Christian Friis Elisabeth Steensen  ~ Joachim von Rathlou 
  til Egeløkke og Steensgård   von Steensen  von Rantzau af Rosenvold af Steensgård Kaptajn
  Kaptajn   * 1685 † 1756 til Frydendal  
  tilkøbte Sydringgård (Snøde)   ~ 25/2 1707  
  * 1689 † 1750      
     
 
 
      ~ Christian Carl Gabel  
      til Bregentved, Giesegård  
      & Ringsted kloster  
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Carl Frederik von Steensen ~ Hilleborg Sophie Kaas Vincents von Steensen ~ Sophie Kirstine  
  til Egeløkke og Steensgård til Lykkesholm til Torpegård 1761-1802  Von Pultz  
  Obersløjtnant   Kaptajn  
  * 1721 † 1793   * 5/3 1728 † 7/3 1814  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
             
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Mette Brockdorff    Anna Sophie Kaas ~ Jørgen Ernst de Leth  Hans Henrik Otto von Steensen ~ NN  
  von Steensen   von Steensen Officer til Torpegård  
  af Egeløkke og Steensgård   til Egeløkke og Steensgård ~  27/7 1764 Kaptajn  
  † 1814   * 1743 † 1813   † 1826  
             
         
         
         
  Stamfædre til slægten Steensen-Leth, som arvede Steensgård og Egeløkke      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 
     
      Hans Henrick von Steensen  ~ Anne Rasmussen Krag  
       til Tanggård og Torpegård  til Torpegård 1825-1858  
      * Steensgård 1760 * Sønder Nærå 1783 † 1858  
      † Sønder Nærå, Odense før 1834  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 
     
      Jørgen Steensen   ~ Else Katrine Jørgensen  
       til Tanggård * 16/2 1812  
      * Sønder Nærå, Odense 12/9 1813 d.a. Jørgen Hansen, Ubberud  
      † Ubberud, Odense 24/9 1863  
     
     
     
      Slægtens sidste mand  
     
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa