von Støcken
                                       
 
 
 
  Holstensk slægt  
 
 
  Heinrich Stöcken (Stecken)    ~ Catharine NN    
  Bygmester i Holsten  
  † efter 1550  
     
   
?
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
           
     
 
   
   Claus Stöcken  ~ Anna NN Anna Catharine von Stöcken  ~ Ernst von Felden        
  Bygmester   Den ældre  Dr. jur., Kommissiarius.        
  † København   Amtmand        
         
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
         
 
 
     
 
   
  Heinrich von Stöcken  ~ Abel Clausdatter Gude   Volmer von Stöcken  ~ Cathrine Borchmann
  Forvalter Rantzaugodser Fyn ~ 11/1 1626   Kabinetssekretær og Amtsforvalter  
  Toldopkræver & Rådmand Rendsborg, * Rendsburg 7/9 1607 † Rendsburg 8/9 1664   † København 1660  
  † Rendsburg 1/8 1643      
           
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
         
                                       
                 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
  Heinrich von Støcken  ~ Anna Cathrine von Felden Gerhard von Stöcken ~ Anna Margrethe Kamm     Christian von Stöcken  ~ Margrethe Grave Sophie von Stöcken  ~ Johan Jacob Mylius
   til Pederstrup, Lolland ~ 14/11 1660 Professor, dr. Jur. ~ 1665      Præst i Trittau 1656 ~ 9/2 1657 * 10/3 1656 † Slagelse 6/8 1729 ~ Skt. Mikkels Kirke,Slagelse 2/4 1688
  Rentemester 1679-81 † kort før 28./9 1673 Dansk råd 1681, men døde før hjemkomst † 1670     Hofpræst og Superintendent i Eutin 1666 * 4/4 1621 † Rendsburg 11/5 1682  
  Rådmand og Toldopkræver, Rensborg d.a. Dr. Ernst von Felden, Collmar * København 8/11 1629     Dr. theol. i Kiel 1674  
  Kommissær i Hertugdømmerne 1658     † Strassburg 6/10 1681     Provst i Rendsborg 1677   
  Assessor i tyske Kancelli 1668         Generalsuperintendent i Slesvig og Holsten 1678  
  Assessor i Kammerkollegiet 1670       * Rendsburg 15/8 1633 † Rendsburg 4/9 1684  
  Gehejmeråd        ~ Ida Walter  
  Våbenbrev 1681   Havde efterkommere    
~ før 1684  
  * Rensborg 8/5 1631 † Kolding 11/6 1681   * Tönning efter 1658 † efter 1717  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Cai Burchard von Stöcken  ~ Maria Albertine von Bellin Abigael Marie von Stöcken ~ Peder von Brandt Anna Margrethe von Stöcken  ~ Martin Conrad Bierman von Ehrenschild Hans Heinrich von Stöcken  ~ Marie von Boefeke Hans Heinrich von Stöcken    
   til Pederstrup, Lolland ~ 1701 * ca. 1662 †  København 1714 til Pederstrup * 1668 † 25/7 1732 ~ København 17/5 1685  til Pederstrup, Lolland ~ 1665 Gesandt Nederlandene 1709  
  Friherre   efter 1710   ~ København 30/12 1678   Solgte svogeren Peder Brandt Pederstrup 1684   Etatsråd 1719  
  Forlenet med Königshof, Hamborg 1680       Diplomatisk ærinde til Köln og Münster 1688   Landfoged i Stadt-und Butjadinger Land 1721  
  Assessor i Kammerkollegiet 1685        Departementet for de udenlandske Affairer 1691   * 4/2 1684 † efter 1721  
  Solgte svogeren Peder Brandt Pederstrup 1684   Kreditiv til Kurfyrsten af Köln  
  Gesandt Köln 1688           Envoyé extraordinaire i London 1698  
  Landdrost i Oldenburg  1694 —99       Etatsråd 1699  
  Envoyé hos Kurfyrsten af Pfalz 1702       Envoyé i Haag 1700  
  Gesandt i London, men ikke tiltrådt 1705       Gesandt London 1702    
  Gesandt i Regensburg 1706   * København 10/5 1666  
  * 1661 † Regensburg, Bayern 19/5 1710   † 's-Gravenhage (Den Haag) 2/11 1709  
      Begravet Trinitatis Kirke, København       
         
           
           
         
           
         
         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sophie Helene von Stöcken  ~ August Gottfried Dietrich zu Beichlingen   Christian von Stöcken  ~ Charlotte Frederikke Amalie von Voskam  
  * Rendsborg 23/3 1706 † Dresden  4/8 1738 Greve    til Gammelgård ~ 1720  
    ~ St. Stephan, Wien 6/1 1728   Justitsråd 1719 *1693 † 12/5 1760  
    * Dresden 23/3 1703 † Dresden 15/ 1769   Assessor i Hofretten & Højesteret 1721  
      Etatsråd 1735, Konferensråd 1743  
  Kammerherre 1746, Geheimeråd 1760  
  * 15/2 1694 † 28/4 1762  
 
 
 
Fjerviften i våbnet er hentet fra den holstenske slægt Stake, som familien Stöcken hævdede at nedstamme fra       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa