Thrugotsønnerne
Stamtavle
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  Svend Christiansen NN    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
     
     
  Christian Svendsen   Asser  
  Beskyldes  ca. 1170 sammen  
Domprovst i Lund
 
  med et medlem af   † 1185-1201
 
  kongeslægten   Beskyldes  ca. 1170 sammen  
  for at ville myrde Valdemar I   med et medlem af  
  Også andre medlemmer af   kongeslægten  
  Trued-slægten   for at ville myrde Valdemar I  
  deltog i oprøret   Også andre medlemmer af  
  Landflygtig 1178   Trued-slægten  
  deltog i oprøret  
  Landflygtig 1178, men blev  
  taget til nåde.  Skænkede  
  sit arvegods til Sorø Kloster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa