Trampe
                                                       
 
 
 
   
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Philip Detlev von Trampe ~ Charlotte Amalie von Trampe  
  Rigsgreve Rigsgrevinde  
  Til Fjellebro, Sallinge Herred (1710-1739) ~ 9/12 1709  
  Døde af tyfus  
  * Tenzerow, Pommern 12/7 1678  
  † Sønderborg  24/11 1750   
  Begravet St. Marie Kirke, Sønderborg  
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
 
     
  Frederik Christopher Trampe ~ Clara Hedevig Grabow Marie Elisabeth Trampe  ~ Niels Schubart Sophie Amalie Trampe  ~ Hans Henrik Schleicher  
  Greve til Urup Comtesse Ritmester Comtesse  
  til Hovedgård 1769 & Urup 1772-75 ~ Horsens 21/1 1746  * 29/2 1716 † Assens 18/2 1769  ~ Provstigården, Assens 21/3 1754  Blev bortført af manden i marts 1739  
  * Fjellebro 25/5 1714   Faderen gjorde hende arveløs  
   † Hovedgård, Horsens 6/12 1779      Enke i Celle 1753  
      Søgte  kontakt med familien  
 
    Vendte tilbage til Danmark med en datter  
      * 1712 † Ellegård XX/9 1781  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Jørgen Ditlev Trampe ~ Louie Henriette Elisabeth    Adam Frederik Trampe ~ Giertrud Hofman de Poulson  
  Greve von Scholten   Greve til Urup  
  til Hovedgård ~ 4/9 1769   til Nørager, ~ Horsens 21/1 1746   
  *  Hovedgård 2/4 1749    Løgismose & Flemstofte  
   † Løgismose 14/3 1793   Solgte Løgismose 1800  
  Begravet Østbirk kirke   Skød sig pga. økonomiske sorger    
      * Hovedgård 2/8 1750   
     
 † Nærum 22/6 1807 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                     
                     
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Hans Rudolph Trampe ~ Sophie Louise Albertine   Frederik Christopher Just Gerhard Trampe ~ Coradine Cecilie Haag Frederich Christopher Trampe ~ Sophie Frederikke Heinrich Clara Charlotte Fanny Trampe ~ Christian Frederik Erik Skeel Amalie Hedevig Trampe ~ Sophus Frederik Erik Otto Skeel Jens Poulson Trampe ~ Marie Elisabeth Christiane Gedde
  Greve von Jensen   Greve ~ Korsør 10/6 1803  Greve ~ Toksværd 26/10 1797, skilt 1/11 1803 Comtesse til Petersholm og Det Skeelske Majorat (1817) Comtesse til Stamhuset Birkelse & Oxholm Greve ~ København 25/4 1804 
  til Hovedgård ~ Århus Domkirke 27/7 1806    Kommandør i Søværnet  * 20/2 1778 † København 11/9 1849 til Løgismose   * Sct.Croix, Vestindien 1764 † København 8/4 1807 * 28/7 1774  † 30/9 1852 ~ 20/4 1802 * Krabbesholm 2/8 1776 ~ Hårby kirke 1/9 1799  Stabskaptajn, Kompagnichef  
  * Hovedgård 28/5 1771 * Rendsborg 19/9 1781   * 9/4 1772   Stiftsamtmand   † Birkelse 13/8 1840    * Løgismose 11/1 1783   
   † Fredericia 3/12 1829 † Fredericia 4/8 1829    † København 4/2 1848    * Krabbesholm 19/6 1779     † 21/12 1827  
  Begravet Michaélis kirkegård Begravet Michaélis kirkegård    
 
 † Trondhjem 18/7 1832   
 
 
          ~ Anna Dorothea Colbjørnsen      
            ~ København 8/5 1808     
             * København 21/1 1792 † Brekka, Bamble, Norge 13/10 1808      
                 
         
 
     
          ~ Amalie Ulricha Schmettau    
            Rigsgrevinde    
            ~ Trondhjem 20/12 1810     
               
             
             
             
             
                           
 
 
 
 
 
 
         
 
     
 
     
         
 
                 
  August Sophus Ferdinand Tramp ~ Julie Louise Sophie   Jørgen Ditlev Trampe ~ Christiane Adolfine Siersted Adam Frederik Johan Poulson  Trampe   Jens Erik Poulson Trampe   Eduard Colbjørnsen Trampe  
  Greve Comtesse Ahlefeldt-Laurvigen   Greve ~ København 1830  Greve   Greve   Greve  
  til Kyø & Allinggård ~ 16/8 1840   Stiftsamtmand Island  * før 1803 † 9/1 1887 Kammerjunker   Kaptajn i den norske flåde   Norsk oberstløjtnant  
  Kammerherre, Auditør   Amtmand i Sønder og Ringkøbing   Amtmand i Nordre Trondhjems Amt   * København  25/10 1799   * 23/3 1818 † 6/10 1885  
  Hofchef hos Enkedronning Caroline Amalie   Folketingsmedlem   * København 10/9 1798     † Christianssand 10/1 1857   
   † Fredericia 3/12 1829     * Korsør 5/5 1807     † Trondhjem 8/8 1876    
  Begravet Michaélis kirkegård    † Rindomgård 5/3 1868    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
 
 
   
 
 
     
 
             
       
 
   
 
 
     
 
 
 
     
  Christian Johan Frederik Tramp ~ Charlotte Frederikke Julie Mathilde Gertrude Tramp ~ Frederik von Arenstorff  Adam Gebhardt Rudolph Tramp ~ Rosa Johanne Jørgen Christian Trampe ~ Hanna Emma Christiane Fridericia Adam Rudolph  Trampe ~ Anna Charlotte Theodore von Scholten  
  Greve comtesse Knuth-Knuthenborg Comtesse Hofjægermester Greve von Holstein-Rathlou Greve ~ Frederiksberg XX/6 1875  Greve ~ 6/51876  
  til Kyø ~ Knuthenborg 21/5 1867 * København 16/3 1854  ~ 19/4 1881 til Kjeldgård  ~ 7/6 1872 Cand.polit., Fuldmægtig  * Helsingør 30/1 1847 Cand.jur., Overretssagfører  
  Løjtnant, Postmester    † Overgård, Udbyneder 16/5 1891   * København 3/1 1848      * København 23/2 1838   * Helsingør 20/4 1844  
  * Kyø 7/9 1842  † Sebbersund 29/8 1918     † Frederiksberg 7/10 1912      † Vordingborg 12/8 1926    † København 9/9 1908     
          Begravet Frederiksberg kirkegård        
                 
                Havde efterkommere  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
 
     
 
 
       
 
     
 
 
  Helge Tramp ~ Catherine Marie Desirée Bomhals   Harald Tramp   Christopher Sophus Fridericia Trampe ~ Adelgunde von Scholten  
  Greve * 19/6 1876 † 6/10 1931   Greve   Greve ~ Garnisons Kirke, København 10/10 1907   
  Dampskibsfører   Skibskonstruktør i Bremen   Storkorsridder, Kammerherre, Kaptajn  
  * 9/1 1871 † 28/5 1950   * Kjeldgård 27/3 1880    Ceremonimester og Hofmarskal hos Kong Christian X  
       † København 6/3 1908     Hofchef hos Dronning Alexandrine  
      Begravet Frederiksberg kirkegård   * Frederiksberg  19/6 1879   
       † 17/6 1957  
     
     
      Havde efterkommere  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
       
  Willy Constantin Tramp ~ Anna Wilhelmine Julie Kann  
  Greve ~ Hvalløse 2/10 1926    
  Styrmand * København 3/9 1905  
  * Anvers, Belgien 15/4 1900  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
       
  Helga Tramp    
  Comtesse  
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa