Trolle
                     
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
  Jacob Trolle  ~ Kirsten Skave  
  til Estgård, Småland, Lillø ~ Eskildstrup 1498 (Eskiltorp, Malmøhus)  
  & Knabstrup  
  Tjente i Danmark under  
  Christian II, Frederik I, Christian III  
  *  Ed (Estgård) 21/5 1475  
  † Lillø 26/2 1546  
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                             
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Niels Trolle  ~ Anna Friis Børge Trolle  ~ Pernille Gøye Herluf Trolle  ~ Birgitte Gøye Christina Trolle Jacob Trolle Øllegård Jacobsdatter  ~ Christoffer Ottesen Margrethe Trolle  ~ Claus Urne    
  til Bråde (Vester Flakkebjerg Herred) til Hesselager til Lilløe til Jungshoved til Hillerødholm ~ 16/11 1544   til Lillø Huitfeldt * Herlev  22/9 1511 † Bæltebjerg 1551 til Bæltebjerg    
  Tilskiftet fra Kronen 1562  ~ Københavns slot 19/9 1557 & Knabstrup Lensmand Agnete Kloster Roskilde & Græsegård til Græsegård   * Lillø 26/5 1513 † Lillø 4/1 1578   ~ 1542 Begravet Ottarp Kirke ~ Herlev, Frederiksborg 1541
  til Torupgård (Lynge Herred)   Rigsråd   Mageskiftede til Skovkloster (Herlufsholm)  
  Faldt i slaget ved Bornholm   Lensmand Agnete Kloster Roskilde   Lensmand Roskilde  
  under admiral Otto Rud  
Lensmand Jungshoved
 
Lensmand Tølløse  
  * 23 April 1520   * 1501 † 1571  
Lensmand Krogen
 
  † 7/7 1565   Lensmand København
 
      Lensmand Frederiksborg  
      Lensmand Fredsgård  
        Admiral  
       
Faldt i 7-årskrigen
 
          * Lilløe 14/1 1516  
                   Herluf Trolle † Herlufsholm 1565  
Kirsten Skave & Niels Trolle          
           
          Mere om Herluf Trolle Herluf Trolle og Birgitte Gøye i Herlufsholm kirke  
          Jacob Trolle   Børge Trolle    
       
                     
                     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  Børge Trolle  ~ Anna Munk Birthe Trolle  ~ Henrik Gyldenstjerne Jacob Trolle  ~ Mette Høeg  
  til Tvis Kloster ~ 5/6 1597 af Troldholm til Iversnæs til Sonnerupgård af Trudsholm        
  til Trolholm     * 1561 † 6/4 1598 ~ 26/9 1585 & Brudage  
  Byggede Trolholm (Holsteinsborg)     Lensmand Frederiksborg  
  Omdøbte Bråde til Trolholm     † Sonnerup 16/1 1601  
 
Lensmand København 1597-99
       
  Lensmand Lundenæs 1599-1602        
 
† Tvis Kloster 1610
       
  Begravet Roskilde domkirke      
             
           
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                   
 
 
 
       
 
   
  Niels Trolle  ~  Mette Rud     Anne Trolle  
  til Pallisbjerg ~ Odense 23/7 1627     til Sonnerupgård        
  Gavnø,         & Brudage  
   Trolholm         † Sonnerup 1610  
  & Ryegård        
 
 
Købte og solgte Jonstrup
       
 
Købte Snedinge   ~
Helle Rosenkrantz    
 
Lensmand Roskilde
~ 16/10 1636    
  Lensmand København 1597-99      
  Statholder i Norge      
 
Rigsråd og admiral
       
  * Lundenæs 20/12 1599        
 
† København 20/9 1667
       
  Begravet i Roskilde domkirke Mere om Niels Trolle    
           
         
         
         
         
                                                                     
             
 
     
 
     
 
       
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Holger Trolle  ~ Ingeborg Gregersdatter Helle Nielsdatter Trolle  ~ Ivar Juul Høeg Arvid Trolle  ~  Sofia Elisabet Augusta Herluf Nielsen Trolle ~ Lisbet Nielsdatter Mette Nielsdatter  ~ Jørgen Reedtz  Birgitte Nilsdatter ~ Manderup Brahe Corfitz Trolle ~ Birgitte Reedtz Børge Trolle ~ Pernille Andersdatter Anne Nielsdatter  ~ Erik Steensen Bille
  til Ryegård Krabbe af Østergård til Nørager til Høgholm, Tirstrup, Randers til Näsbyholm, Skurup Friherreinde von Buchwald til Snedinge, Krabbe af Østergård Stod i intimt forhold til Griffenfeld til Barritskov og Vedø Friherreinde 1672 til Sæbygård til Sandholt, Broby   til Trolholm til Brobygård (Sallinge Herred) til Trudsholm til Kærsgård
  Oberst af Torstedlund & Høgholm Baron * Roskilde 9/12 1653 ~     1688 Eriksholm (nu Trolleholm) & Udsteen Kloster til Skjellinge m.m. Blev Katolsk i Spanien  ~ Odense 4/6 1654    af Brahetrolleborg til Torbenfeldt Storkorsridder, Gehejemeråd * Trolholm efter 1637 † 1676 ~ Odense 6/5 1662 † 1723 & Trudsholm
  † 1/5 1686     * 10/7 1657 † 26/10 1722 ~ 1672 † Näs 22/11 1698   Kancelliråd, Justisråd, Etatsråd 1700 ~ XX/7 1667 Spansk Hertuginde af Avera   * 1631 † 1687   * 1628 † 1684            ~ 1663
          Begravet Näs kirke 28/11 1699     * ca. 1646 † Sorø 1714   * Trolholm 14/8 1637 † efter 1679          
                       
         
 
             
           ~ Palle Krag       Baroniet tilfaldt hendes brodersønner Frederik og  Niels Trolle.          
          til Katholm        
 
         
          ~ Høgholm 8/10 1689 Den svenske gren                
                     
                     
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                     
                           
 
     
 
     
 
       
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
  Christian Trolle   ~ Hildeborg Gyldenstjerne Dorte Holgersdatter   ~ Valdemar Reedtz Børge Trolle  ~ Charlotte Amalie Rosenkrantz Elisabeth Sophie Herlufsdatter ~ Sigvard Urne Helle Helene Herlufsdatter ~ Ebbe Claus von Deden Niels Trolle   Frederik Trolle   Anders Trolle ~ Charlotte Amalie Vind Maria Trolle  ~ Claus Harbou
  til Ryegård     Rygård til Barritskov til Snedinge af Lungholm til Billeshave til Billeshave   Friherre af af Brahetrolleborg   Friherre af af Brahetrolleborg   til Hellestrup, til Gjeddesdal    Generalmajor
  † 1709     † 1709 Oberst og Kommandant på Bornholm * Snedinge 1675 † 1739 ~ 10/7 1709 * Billeshave, Odense 1686   til Ottestrup * 1665 † 1700  Trolholm ~ Gjeddesdal  5/2 1692 
          Generalmajor Begravet Antwerpen     † Billeshave 3/9 1725        * 1667 † 1722   & Tårnborg      
           ~ København 30/11 1696               * 1666 † 1715  
               
           
     
                   
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
               
               
                                 
                     
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
  Elisabeth Trolle ~ Christian Sigfried von Plessen Knud Trolle ~ Birgitte Skeel von Restorph Herluf Trolle ~ Anne Trolle Gersdorff Anne Helene Børgesdatter  ~ Ove Vilhelm Vind Palle Christian Trolle ~ Friderica Charlotte   Frederik Trolle ~ Edel Dorte Krag  
  til Ryegård til Næsbyholm mmm til Møllerup, Rønde til Holmegård til Varbjerg & Kærsgård ~ 1746 af Snedinge ~ Vemmetofte kirke 25/4 1744 Oberstløjtnant Baronesse Juel-Vind   til Hellestrup ~ 29/8 1723  
  * 1696 † 15/8 1729  ~ Møllerup, Feldballe, Rønde 19/12 1724 Solgte Ryegård  ~ 1737 Kammerherre, Oberst   * 1717 † 30/1 1755    * Nakkebølle, Svendborg 18/9 1719  ~ 13/5 1755   Major  
    * 1705 † 1760 * 1701 † 1790 Chef for Danske Livregiment   Begravet Vor Frue kirke   † Javngyde, Tulstrup, Skanderborg 25/5 1768       * 1704 † Vejle 10/3 1765   
      d.a. Johan Adolph von Restorph * Nakkebølle, Svendborg 1716   Begravet Tulstrup  
  † København 19/12 1770           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Vibeke Charlotte Trolle ~ Gustav Grüner Schøller  
  * 8/8 1756,   † 20/8 1821 til Margård  
    Generalmajor  
    ~ Garnisons Kirke 4/2 1790  
     
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side botset fra Trolle copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa