Jonsen Jons-ætten
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jon  ~ NN  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
   
  Jon Jonsen  ~ NN Niels Jonsen  
  til Broløkke   til Broløkke  
  Væbner, Rigsråd   Væbner, Rigsråd  
  Nævnt 1325   Nævnt 1325  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
   
 
     
  Hagbard Jonsen  ~ NN  
  til Rygård  
  Ridder  
  † ca. 1372  
     
     
     
     
     
   
Slægtens sidste mand 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
 
 
   
 
 
  Margrethe Hagbarddatter  ~  NN  
  til Rygård      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  NN         ~ Niels Nielsen  
  til Rygård (Urne)  
   
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa