Vind
Slægten
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Henrik Vind  ~ Anne Skeel   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  til Rønshave (Holmans Herred) Dyre  
  & Vellinggård (Holmans Herred) 1548 til Starup  
  * ca. 1470 † efter 1550  
     
 
 
 
   ~ Birgitte Olufsdatter  
    Gyrstinge  
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Iver Vind  ~ Anne Henriksdatter  Birgitte Henriksdatter ~ Niels Skeel Christen Henriksen ~ Kirsten Kruse    
   til Rønshave og Starup Sandberg   Dyre til Lydumgård til Lydumgård    
  Magekiftede Starup med kronen Begravet Hornstrup kirke    til Hesselballe og Starupgård Lensmand København  
  Fik i stedet Grundet       † 1589  
  Nævnt 1541  
  * Vellinggård 1502 † Starup 1586  
  Begravet Hornstrup kirke    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                                               
                                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jacob Vind  ~ Else Høeg  Barbara Iversdatter ~ Christen Lange Birgitte Iversdatter ~ Hartvig Staverskov Anne Vind  ~ Enevold Kruse Henrik Vind        Christen Vind  ~ Margrethe Rantzau  Albert Vind  ~ Ellen Nielsdatter
  til Grundet  (Banner) af Grundet til Bramminge til Hennegård til Hennegård og Donneruplund   til Vingegård  til Grundet        til Endrupholm & Grundet af Rastorf  til Grundet & Ullerup  Glambek (Rutze)
  Kannik i Ribe ~ Klarupgård 22/6 1586 * Grundet ca. 1548 † 4/12 1609 ~ 5/11 1570 * Grundet ca. 1542   Lensmand Dragsholm 1587-95       * 1545 † 23/3 1605 ~ 1580 * før 1543  til Skarregård, Mors
  Kannik Roskilde   Begravet Harring Kirke   † 24/3 1610   † efter 1595       † Ullerup 22/1 1608   
  Ærkedegn i Roskilde 1578                            
 
Lensmand Trondhjem
     
 
 
  * 1502 † Starup 1586       ~ Anne Mus
  Begravet Roskilde Domkirke                 til Ullerup
 
         
           
    Mere om Jacob Vind          
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                                       
                                           
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Jørgen Vind  ~  Ingeborg Holgersdatter Else Jakobsdatter ~ Knud Markorsen Anne Jakobsdatter   ~ Thomes Kaas Berete Jakobsdatter   ~ Otto von Thermo  Iver Vind  ~ Helvig Nielsdatter   Henrik Vind  ~ Margrethe Laxmand Ellen Christensdatter ~ Christen Eriksen Niels Vind  ~ Kirsten Juel
  til Gundestrup (Vrams Gunnarstorp, Skåne) Ulfstand af Grundet Rodsteen af Grundet til Ørgård til Ottestrup Kongens jægermester  til Klarupgård, Nørholm, Skinkel   Klarupgård & Aggersvold  ~ København 6/6 1630  til Endrupholm Krag  til Grundet & Ullerup  til Alsted
  & Harrested til Gundestrup * Roskilde 29/12 1602 † efter 1648 til Lengsholm Begravet Karby Kirke   * Roskilde 21/1 1601 † 1668  Lensbrev på Lyse Kloster, Norge Agerskov, Torpegård mm. af Gjerskov   Admiral til Aggersvold † 1651 til Lydum Kantor i Ribe  ~ Horsens 4/7 1613 
  Lensmand Dragsholm ~ 27/8 1620     Begravet Hjermbæk   Kantor i Ribe ~ Odense 17/6 1621   * 21/9 1594 † 1633   ~ Kolding 16/8 1618    Lensmand Bergenhus  
  Rentemester 1627-43     Rigsråd             Lensmand Lyse Kloster, Norge 1612 - 13  
  Rigsadmiral       Ridder      
* Ullerup 1/8 1577
 
  * Roskilde 7/7 1593 † 17/7 1644         * Roskilde 1/6 1590 † Odense 17/2 1658        † Bergenhus 10/1 1615   
      Begravet Skt. Knuds Kirke, Odense            
                 
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                                                                                               
                                             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Holger Vind  ~ Margrete Ovesdatter Joachim Frederik Vind ~ Anne Cathrine Budde Hack Vind ~ Marie Høeg Christian Vind ~ Anne Margrethe Lange  Anne Iversdatter Vind ~ Arndt von der Kuhla Else Iversdatter  ~ Mogens Kruse Karen Iversdatter ~ Preben von Ahnen   Christian Vind   ~ Mette Iversdatter Krabbe Anne Henriksdatter ~ Hans Diepholt Margrethe Nielsdatter ~ Niels Lykke Niels Vind  ~ Mette Holgersdatter
  til Gjeddesdal  Giedde til Gundestrup, Nørre Vosborg ~ 16/12 1662 til Aggersborg, Han Herred ~ 3/9 1654 til Harrestedgård ~ 1671  til Klarupgård mm. fra Bremen   til Søndersthoved og Spøttrup * 1626 † Kaupanger 1705 til Kaupanger   til Nørholm (1658), Ringstedgård (1658-1668), Krabbe af Østergaard Klarupgård  von Dehn-Rothfelser af Grundet til Harrested og Skovsbo  til Grundet Rosenkrantz
  Kastrupgård til Harrestedgård & Gerdrup   Døde "in delerio", af delerium   & Nørholm   * 1622 † 1674 Dansk adelspatent 1643   ~ 1653   ~ Odense 8/3 1657   Torpegård (1658-1668), Haltrup (1668-1684), ~ København 1/7 1655 * 21/9 1594 † 1633 Kongelig Jægermester Døde i barselseng   Ritmester ~ Køge  30/10 1642 
  & Harrested Gieddesdal opkaldt efter hende Køber part af Lyngbygård   * Gundestrup 27/4 1626   * 22/9 1637 † 1686   ~ Viborg 2/10 1642          Abildhede (Østerholm) (1668-) & Agerkrog (1668)   * 1614 † 1641   Lensmand Københavns Slot  
  Storkorsridder, Gehejmeråd ~ 21/9 1656 Amtmand i Trondhjem   † Aggersborg efter 1661                   Kannik Ribe Domkapitel 1640       * Grundet 10/8 1615   
  Rigsråd  
* 11/3 1634 † 3/6 1687
  Hofjunker 1653-1655   † Grundet 5/12 1646  
  Oversekretær, Vicekansler   ~ Maren Ovesdatter   Evakueringskommissær for svenskehæren 1658     Begravet Vejle Kirke  
 
* Gundestrup 31/5 1623 † 5/6 1683
     Bielke    Underskrev suverænitetsakten 1661      
  Begravet Vor Frelsers, Christianshavn   af Østråt   * København 1/1 1630      
 
        † Nørholm, Thorstrup, Øster Horne, Ribe 21/2 1677       
          Begravet Thorstrup Kirke      
             
             
             
             
               
             
             
             
                                                                                           
     
 
     
 
                                             
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vilhelm Carl Vind ~ Margrethe Skeel  Ingeborg Dorothea Vind ~ Eiler Holck Regitze Sophie Holgersdatter ~ Wilhelm Marselis Anne Elisabeth Holgersdatter ~ Diderik Larsen Grubbe Christian Vind ~ Elisabeth Pedersdatter  Sophie Amalie Vind ~ Anders Skeel  Charlotte Amalie Vind ~ Anders Trolle Ove Holgersen Vind ~ Ahlette Margrethe Dorn  Frederik Vind  ~ Sophie Cathrine Juel Erik Holgersen Vind ~ Edel Urne Mund Jørgen Vind Karen Christensdatter Vind ~ Christian Bille   Kirsten Nielsdatter ~ Tage Krabbe
  til Kastrupgård Ramel Deporteret til Bornholm "pga. letfærdighed" 1692 til Holckenhavn, Sønder Elkær, * 1660 † København 10/4 1692 Friherre Gyldencrone til Gerdrup Sognepræst til Kvislemark og Furiendal Etatsråd  Juel * København 5/9 1669 til Birkelse, Mullerup & Vindumovergård til Gjeddesdal  til Trolholm og Hellestrup Generalmajor ~ 4/9 1691 til Harrested & Baggesvogn Baronesse af Juellinge til Rønnebæk, Præste ~ Rønnebæk 19/8 1695 Oberstløjtnant til Snogeholm & Nørholm til Bonderup    til Grundet til Gunderslevholm mm.
  Kammerherre   * 29/6 1658 † 1729 Kærgårdsholm og Vang   ~ 1673 Køber part af Lyngbygård Konsistorialassessor, Magister Oberstløjtnant ~  20/4 1701 † Birkelse, Aabybro 21/1 1743 ~ Vor Frue Kirke, København, 27/5 1695 * 14/1 1670 † 19/5 1717 ~ Gjeddesdal  5/2 1692  * Næsbyholm 16/9 1665 * 26/10 1671 † 11/12 1749 Etatsråd, Gehejmeråd ~ 22/1 1692 * København 1672    Omkom i duel med Frederik Rantzau til Putlos  * Dalum kloster 17/9 1657 Havreløkke, Dybeck, Simonstorp   * 1644 † 3/10 1690  
  * 1771 † 22/11 1732   Friherre   * Næsbyholm 9/9 1666  † 23/10 1727 Søn af Laurits Andersen og Anne Pedersdatter Amtmand Antvorskov   † Frederikstad, Norge 15/4 1722    Hvid Ridder   † Ollingsøgård 25/1 1704   * 1657  † Paris 1681 † Dybeck 17/9 1698 & Snogeholm   Begravet Hornstrup Kirke  
  Begravet Vor Frue Kirke, København   ~ 6/11 1678, skilt 1692     *  Store Heddinge 24/3 1656 † København 27/9 1702   Amtmand Korsør       Stiftamtmand       Begravet Östra Vemmenhøj kirke ~ 1673  
     
 
    Begravet Boeslunde * 12/8 1664 † 11/9 1712         * 29/6 1662 † 24/4 1702         Naturaliseret Bille af Dybeck  
        ~ Jens Juel  
 
         
 
     
      til Juellinge og Juellund                 Baron Juel-Vind      
      Baron af Juellinge                
      ~ 12/2 1686                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                   
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Holger Vind ~ Christiane Amalie Frederikke  Margrethe Giedde Vind ~ Eggert Christoffer Ove Vilhelm Vind ~ Anne Helene Børgesdatter   Niels Krabbe Vind ~ Christiane Ulrica von Lützow Hedevig Christiansdatter Vind ~ Johan Ludvig von Holstein Holger Christien Vind ~ Cecilie Cathrine von Bülow Sophie Amalie Vind  ~ Gustav von Grüner Margrete Alette Vind ~ Hans Hanssøn Blix Birgitte Marie Eriksdatter  
  Major   Rampe * Hyllinge 14/1 1708  von Linstow Major Trolle   Gehejmeråd, Kammerherre, Hvid ridder   til Vrejlevkloster og Fuglsig Greve til Ledreborg Officer ~ 1731 * Thoten 15/5 1698 ~ 2/5 1719 * Gluckstadt ca. 1691 Foged i Sogn af Rønnebæk  
  * Hyllinge 20/7 1709 † 19/7 1757 ~ 1742 † København 18/4 1774    * Hyllinge 9/3 1713 af Snedinge   Gesandt Paris & Stockholm   *  København 14/2 1707 ~ 13/5 1734 * 1693 † Tønsberg 6/2 1744    † København 4/12 1722  * Säby, Östergötland 1/1 1688    Justitiarius. Etatsråd † Rønnebæk 22/5 1698  
    * 1728 † 20/2 1762 Begravet Vor Frue Kirke, København   † 12/11 1760 ~ Vemmetofte kirke 25/4 1744   Overhofmester dronning Juliane Marie 1754   † København 3/7 1756        † Oslo, Norge 28/2 1763   Adlet Blixencrone  
    Begravet Vor Frue Kirke, København         * 1705 † Christiansborg 29/6 1766       ~ Christiania 20/11 1711  
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Eggert Christoffer Vind Margrete Christine Vind Mette Vind~   Vilhelm Matthias Skeel Birgitte Margrete Vind   Ove Johan Vind ~ Regitze Sophie Sehested Nicoline Dorothea Vind  ~ Frederik Hauch  
  Kaptajn Indskrevet i Vemmetofte kloster Hofdame   til Fårevejle Indskrevet i Roskilde Kloster   til Hindemae af Broholm * 1734  Stiftsamtmand  
  Kammerherre 1780 * 10/11 1743 † 23/4 1779 * 14/3 1749 † 8/10 1808 ~ 18/6 1783 * København før 3/12 1748   Major  ~ 1776   ~ 30/4 1751   
  * København 22/3 1753 † 21/9 1789 Begravet Køge Kirke     † Roskilde kloster 5/6 1802   Hofjægermester  
  Begravet Vor Frue Kirke, København         * 9/7 1730 † 19/12 1805    
 
 
  Den nyere slægt  
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa