de Klauman
               
 
 
 
  Adlet københavnsk borgerslægt  
     
 
  Tilluf NN  ~ NN  
  Ejede et hus i Magstræde?  
     
     
 
 
 
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     
             
     
 
       
  Gørris Tillufsen   ~ Marie (Maren) Frederiksdatter Seenders  ~ 2o Peter Klouman  ~ 1o Mechthild von Motzfeldt Lars Tillufsen  ~ NN
  Ejede et hus i Kongensgade 1661 † 1682 Brygger ved Kongens Bryghus, København   Ejede et hus i Magstræde  
  Havde to vaaninger i Magstræde 1668   Commerceråd   Brygger  
  Efterlod sig 7090 rdl. til deling mellem børnene   Adopterede 2. Hustrus børn    
  * ca. 1640 † 1679   † 1709  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Gregorius Gorrisen (Thellesen) Klauman   ~ Maren Knudsdatter Aggers  
  Tog stedfaderens navn * København 1676 † København 3/1 1749  
   Deltog i sin ungdom i hvalfangsten i Grønland d.a.  Købmand i København Knud Aggers  
  Forpagter af Kongens Bryghus 1710 & Ingeborg Ludewigs  
  Assessor i Borgerretten 1713  
  Kommitteret & direktør i Asiatisk Kompagni 1730  
  Direktør i Det vestindisk-guineiske Kompagni 1736  
  Justitsråd 1740, etatsråd 1749  
  Ejede Amagertorv 6  
  Købte lystgården Aggershvile, Søllerød 1733  
   Aggershvile opkaldt efter hustruen  
  * København 1678 † København 1752  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Knud Gregorius de Klauman   ~ Ulrikke Sophie Mouritzen  
  Justitsråd * København 1721 † København 9/6 1790  
  Sekretær i Danske Kancelli Ulrica, "Ulricha"  
  Assessor i Højesteret 1741 d.a. Wigand Mouritzen  
  Justitsråd 1747 Sognepræst i Hobro og Skellerup  
  Ejede Amagertorv 6 & Engelcke Margrethe Eckhorst  
  Købte lystgården Ulrikkenborg, Lyngby  
  Ulrikkenborg opkaldt efter hustruen  
  Adlet 18/12 1749  
  * København 1711 † København 23/12 1762  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gregorius de Klauman   ~ Anna Barbara Charlotte Thye Frederikke Sophie de Klauman   ~ Christian Ludvig von Holten Engelke Charlotte de Klauman  ~ Jacob Arenfeldt
  Kaptajn i Hæren * Undløse, Holbæk 1754 † 29/1 1798  * ca. 1750 † København 19/3 1784 Officer * København 18/12 1759 Kontreadmiral
  * København 1744 † København 23/12 1788 d.a. Martin Matthiasen Thye   † København 10/4 1851 ~ 1783
    Sognepræst i Undløse      
    & Agnetha Cathrine Brorson      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Gregorius Martinus de Klauman    ~ Ane Gram  
  Major * Østrupgård, Kirkerup 1780  
  Konsumtionsforvalter i Sorø d.a. Friederich Gram  
  * Pedersborg, Sorø 1780 † Sorø 29/6 1840 til Østrupgård, Kirkerup  
    & Lene Klarup Thye  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Frederik Gregorius Christian de Klauman  
  Discipel på Sorø Akademi  
  * 1823 † Sorø 22/51836  
 
 
 
 
 
 
 
  Slægten lever stadig  
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa