Ramel
                               
 
 
 
 
  Introduceret på Sveriges Riddarhus 1625 som adelig slægt nr. 24  
 
 
 
 
 
 
  Gert Ramel ~ Margaretha von Massow  
  til Wusterwitz, Bagpommern  
  † efter 1581  
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Henrik Ramel d.æ.  ~ Abel von Rantzau   NN Ramel ~ NN
  Naturalisationspatent 1584 af Hohenfelde
  til Wusterwitz  
  til Bækkeskov ~ 2/2 1589      
  Hofjunker 1582          
  Hovmester Sorø Akademi        
  Leder af tyske kancelli 1583        
 
 
Frederik II's yndling        
  Hofmester for Prins Christian        
  * 1570 † XX/4 1610 Else Henriksdatter      
    Brahe      
    til Vallensgård      
    ~ Vidtskøvle 29/7 1599      
           
           
      Malte Juel opførte 1635-38 Maltesholms slott i Gønge herred, Skåne      
         
         
         
         
               
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  Henrik Ramel d.y. ~ Birgitte Lunge  Anne Henriksdatter  ~ Malte Juel   Poul Ramel ~ Anne Ulfeldt
  til Bækkeskov, Ørtofte & Løberød Dyre  Rammel til Gjesinggård   til Wusterwitz ~ 1/6 1626
  Landkommissær, rigsråd af Odden             til Vandås og Maltesholm og Maltesholm (Skåne)   * ca. 1592 † ca. 1653  
  Arvede Løberød fra Braherne 1635  ~ 12/8 1627 † 1661 ~  4/9 1625      
  Lensmand Møn        
  * Bækkeskov 28/4 1601       Opførte Maltesholm      
  † Elmelundegård  6/10 1653  
 
Begravet Nicolai Kirke, København
 
  ~ Margrethe Skeel  
    til Hammelmose (halvdelen)  
     ~ Aalborg 21/9 1631  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Hans Ramel ~ Vibeke Lindenow Anne Henriksdatter   ~  Albret Skeel Margrethe Henriksdatter  ~ Erik Sehested Ove Ramel   ~ Mette Rosenkrantz Lena Ramel  
  til Maltesholm, Ørtofte & Løberød til Borgeby  Ramel til Katholm og Hessel Ramel til Lykkesholm til Bäckaskog ~ 1663 til Osbygård  
  Naturaliserades som svensk adel 1664   til Basnæs ~ 1662 * 31/5 1639 † 7/9 1699 Kannik i Roskilde til Borreby  
  Landsdommer Skåne   * Sorø 28/8 1643 † 8/6 1702     ~ 1660 & Basnæs      
  * 1641 † 1711     Gik over til danskerne under  
        Skånske krig.  
     
 
  Dømtes til døden, men undveg  
       ~ Peter Reedtz   * ca. 1637 † Borreby 29/1 1685  
      til Tygestrup, Tureby, Palsgård   Begravet Sorø  
       Sortebrødrekloster i Roskilde      
      & Hundslund Kloster      
       ~ Tureby Kirke 25/7 1672       
           
           
           
           
           
           
           
                             
                         
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
  Malte Ramel ~ Hedvig Sofia Skytte Brita Ramel Fredrik Trolle Else Ramel   Margrethe Sophie Ovesdatter  ~  Jens Maltesen Margrethe Skeel Ramel  ~  Vilhelm Carl Vind
   til Maltesholm, Löberöd, Västerstad,  af Sätra * 1695, † 3/6 1732 på Näs til Trollenäs til Borreby   af Bäckaskog Sehested af Bäckaskog  ~ Christiansborg Slotskirke, København 11/6 1704
   Hviderup & Sireköpinge ~ 1720   ~ 26/10 1720  † 1732   * Leergrav, Aulum 1665 † 1728 til Rydhave * 1668 † 4/3 1721 Kammerherre
  "Den rige Ramel"        ~ 1/10 1684 Begravet Vor Frue Kirke, København  
  Landsdommer Skåne        
  Undslog sig alle titler
 
 
* Löberöd 6/8 1684 † Maltesholm 22/1 1752
 
  ~ Elisabet von Liewen  
    Grevinde  
    ~ 1726  
      .  
       
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
     
  Hans Ramel ~ Amalia Beata  
   til Hviderup, Sireköpinge, Maltesholm, Grevinde Lewenhaupt  
  Tullesbo, Vesterstad, Löberöd af Øvedskloster  
   & Övedskloster købt af svogeren Adam 1753 ~ 1746  
  Ritmester 1747, Oberst 1762  
  "Bygge-Hans"  
  Friherre 1770  
  Øvedskloster fideikommis 1766  
  * Maltesholm 2/7 1724  
  † Hviderup/Vidarp 3/4 1799  
  Bisat Gårdstunga kirke  
  Begravet Öveds kirke