Svane
               
 
 
 
 
 
  Oluf Jørgensen  ~ NN  
 
Borgmester i Horsens
 
  * 1532 † 1585  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
   
 
     
  Hans Olufsen Riber  ~ Anne Svaning  Inger Olufsdatter  ~ Willum Worm  
 
Borgmester i Horsens
  * 1568 † 1619
Købmand i Århus
 
  † 1615   Rådmand og borgmester i Århus  
     
15_olufsdatter
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
 
 
     
     
  Hans Svane  ~ Marie Fuiren  
  (Svaning) lat. Svaningius ~ 1/9 1639  
  til Farumgård Marie bringer en formue  
  Professor ved Københavns Universitet 1635 med sig ind i ægteskabet  
  Sjællands biskop 1655  
Billede:Hans Svane.jpg
 
 
Titulær ærkebiskop
 
  Kannik i Roskilde  
  Støttede indførelsen af enevælde 1660  
  Fik Svendstrup af Frederik III  
  Købte Broland, Søndfjord,Bergen: Svanø  
  Asessor i højesteret  
  * 27/3 1606 † 26/7 1668  
    Mere om Hans Svane  
     
     
         
     
     
     
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frederik Svane  ~ Anne Margrethe Wibe Anne Søster Svane  ~ Gert Schrøder Sophie Svane  ~ Claus Güntelberg
  til Svendstrup   * 1658 † 1730 Kancelliråd † 1697 Schoutbynacht og Overequipagemester
  Hofjægermester   * 1645 † 1677  
  * 1662 †  9/10 1730  
     
     
       ~ Hans Bagger  
        Biskop  
        * 1646 † 1693  
           
           
        Mere om Hans Bagger  
           
           
           
           
           
           
           
           
     
 
 
 
 
 
  Maria Svane ~ Jesper Friis  
  til Svendstrup til Ørbæklunde & Hesselager  
  Kaldet "grevinde af Svane" Oberst  
  * 1691 † 1772 ~ 1711  
 
 
 
 
 
  ~ Friedrich von Oertz  
  Greve  
   Kammerherre, Gehejmeråd  
  Stiftamtmand  
  "Et opslidende ægteskab"  
  ~ 1733, skilt 1751  
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa