Der er i alt tre registre

Når du klikker ind på et af registrene, får du en alfabetisk oversigt, som du kan vælge ud fra. Når du i et register har valgt en person, et sted eller et tema, bliver du henvist til den tidstavle, hvor emnet omtales første gang. Ved at klikke på tegningerne til venstre på tidstavlerne kan du følge emnet op gennem tiden.

Du kan gå til registrene direkte fra alle tidstavler.

Klik her hvis du vil arbejde med registre.

Hvis du taster på kommer du til tidstavlerne.