Skt. Lucius
Skt. Lucius
Lucius var en lærd pave. Her fordyber han sig ved læsning omgivet af munke. Læs nedenfor om Lucius.

Teksten her stammer fra Arthur Fang "Roskilde" I. bind, 1945.

Lucius

Om Lucius siges det, at han blev Pave paa Grund af sin Lærdom og sin Iver for Kristendommens Udbredelse. Knapt halvandet Aar beklædte han Sct. Peters Stol, da blev han grebet af Hedningerne og efter grusomme Pinsler halshugget. Det skal være sket i Rom den 4. Marts 255. Han blev begravet i Sct. Callistus' Katakombe uden for Rom; senere blev hans Ben sammen med andre Helliges af Paschalis, som var Pave fra 817, overført til Kirken San Cecilia i Rom. Herfra spredtes senere deres Ben til Kirker og Klostre; men det kosteligste af disse Relikvier, Lucius' Hovedskal, kom til Roskilde.