Domkirken
Orgelet
Grundplan 1470
Grundplan 1640

Billedet her viser Domkirkens indre, som den har taget sig efter, at den er blevet byens sognekirke. Man har simpelt hen lukket kor og apsis af og sat et alter op foran muren til koret, så det alene er skibet, der er byens kirke - og her er rigeligt med plads. Til gengæld skal folk nu kunne sidde ned, for i den lutherske kirke skal man lytte til prædikener og synge salmer. Så stolene har fyldt.

Domkirkens vedligeholdelse var blevet forsømt i den sidste katolske tid, så Christian III måtte i 1538 beordre kannikkerne til at sørge for, at bygningerne blev holdt i stand. Mikkel Hansen Jernskæg kunne 1685 skrive dette lille digt:

  Slet intet Syndereligt paa alter taulen findis
  Thi dette er ej brugt saa lenge Mand kan mindis
  Men staar Kun for et Nol og for et gammelt minde
  at vi skal see og troe at Munchen Var her inde.