1634               Domkirken
Christian IV.'s kapel

Den nye port

                                                 

Christian IV's portal til vestindgangen i domkirken. Den er udført af Geert Barchmann, lavet af sandsten og har i hver side et udspring båret af 2 granitsøjler. I 1871 blev den flyttet til Holmens Kirke i København.

Man ved ikke ret meget om den oprindelige  hovedindgang til domkirken, kongeporten. Den må i hvert fald ikke være faldet i Christian IV's smag, for 1634 skænker han kirken en kostbar renæssanceportal af sandsten og norsk granit (indviet 1635). Materialet har været uheldigt, for allerede hundrede år senere vil kirkens bestyrelse af med den for at slippe for de store vedligeholdelsesudgifter. Men hofbygmester Thurah sætter sig imod. Desværre må den senere domkirkeværge Steen Friis også have forset sig på portalen, men for hans vedkommende mest ud fra en idé om at ville føre kirken tilbage til den oprindelige stil. I 1871 foranlediger han, at portalen nedtages - og foræres til Holmens kirke i København. I stedet for skulle der opsættes en mere gammelt udseende.