Skt. Laurentii katolske Kirke
Set fra nord

                                   

Den katolske Skt. Laurentii Kirke set fra Ýst.