1878                 Ladegårdsmøllen

Fotografi

 

                                      

Ladegårdsmøllen (nu Præstemarksvej) bortset fra stuehuset og avlsgården brændte 1878. De fine milepæle på Kornerups tegning fra 1854 stammer fra et Nordsjællandsk jagtdistrikt.