1893                 Vindinge mølle

 

 

Vindinge Vindmølle opføres 1893.