1847                     Plantagen
Vejen ved Plantagen
Røde Port

                                                                        

Syd for Røde Port anlægges 1847 en lille park med navnet Plantagen. Den sløjfes i 1912.