1590                 Himmelev kirke
Himmelev Kirke

                                               

Den øverste stolestadegavl i sydsiden er fra 1590 og har måske oprindelig hørt til prædikestolen.
På denne gavl står HMNR. De tre første bogstaver står nok for Hr. Mads Nielsen og R'et antagelig for Roskilde.
Om denne Mads Nielsen (1583-161), som er den første på præstetavlen ved vi kun, at han, før han blev præst i Himmelev, havde været organist i Roskilde Domkirke.