Skt. Andreas Kirke
Skt. Andreas Kirke

Korsbuekrucifikset er fra 1625-50, men skåret efter en sengotisk model. Figuren er ca. 90 cm. høj. Korstræet har sengotiske profiler, glat glorieskive i korsskæringen og firpasformede endeplader med elegante, barokt virkende evangelisttegn. Rækkefølgen er ikke den gængse senkatolske, idet englen (Mattæus) er anbragt på højre korsarm.