Skt. Budolfi Kirke
Budolfi Kirke

                                           

Skt. Budolfi Kirke blev udgravet i 1981, 1985 og 1999. Ved undersøgelserne i 1981-85 fandt man 85 begravelser øst for kirken. I 1999 fandt man ved at grave nogle render bare yderligere 160 begravelser. Gravene har ligget tæt på den lille kirkegård - og på alle de andre kirkegårde i byen. Her er en af forklaringerne på, at byen havde så mange kirker: Man ville gerne begraves på en kirke, jo nærmere, desto bedre.

På kirkegården fandt man grave, herunder en murede kiste af tegl (billedet) fra anden halvdel af 1100-tallet. Til højre for den murede kiste fandt man en almindelig begravelse. Trækisten er bare formuldet væk. I baggrunden ses resterne af muren i kirkens apsis. Der er meget sod på disse sten, så det kunne være et spor fra den brand i 1523, der lagde Skt. Budolfi Kirke øde.

Begravelserne lå i tre lag. Nederst og nærmest kirkens kor fandt man mange stenkister. De fineste var lavet af teglsten, men der var også grave med fråd-, mark- eller kalksten. De billigste stengrave havde bare en teglsten omkring hovedet på den døde. De færdige stenkister har trapezform, og er de af andet end tegl ligger den flade, regelmæssige side indad mod den døde. Flere af stenkisterne er blevet genbrugt, så der er m,ere end én begravet i dem. I bunden af stengravene var ofte strøet et tyndt lag kalk. Trækister har også været almindelige, men de har ligget i de højere lag - og er formuldet nu. Men der er mange fund af kistesøm. Begravelser uden kiste har også fundet sted. Den døde har så bare været svøbt ind i et klæde.

Der er fundet gravgaver. Adskillige ibsskaller, som viser, at afdøde har besøgt Skt. Jakob (den ældre) i kirken Santiago de Compostella i Nordspanien. Men der er også fundet smykker, perler og et fornemt hængesmykke med et motiv, der forestiller Jomfru Maria, er også dukket op.

Undersøgelsen af kirkegården viste noget interessant: Under gravene var der stolpehuller efter bebyggelse. Byen har altså været så stor, at den gik ned til Støden, da man fik behov for endnu et sogn og byggede en kirke.