Grubehuse
Huse - oversigt

En mindre fornem byggemåde var grubehuset (disse er fra Færøerne). Et grubehus er gravet ned i jorden, og kun tag og gavle rager op. Ofte er der græstørv på taget. Fattigfolk boede i grubehuse. Og udhuse og værksteder var også ofte grubehuse.

Et grubehus er, som navnet siger, gravet ned i en grube, et hul. Derved opnår man to ting: Huset er lunt, og man kan lade jordoverfladen være med til at bære taget. Ofte brugte man tunge græstørv som tag.

Man kunne som her lade noget af gavlen rave op over jordoverfladen - bl.a. for på den måde at få lys ind i huset.

 Grubehuse kan være svære at finde, fordi der ikke er spor efter stolper, hvor man ellers finder rester efter fundamenter. Men de kan spores på, at jorden er fyldt op med andet materiale end undergrundens, og graver man ned i dem, er der da også spor efter stolper i hjørnerne. Disse har været til den træbeklædning, man ofte lavede nede i det lune hul.
Sådan som på snittet her kan et grubehus have set ud. Væggene er beklædt med brædder og risflet, og her er taget af strå.