998              Huse fra vikingetid 
Langhuse
Bulhuse
Bindingsværk
Grubehuse

Herredsnavnene, som nok går tilbage til vikingetiden, fortæller om områdets kulturgeografi. Midt i denne kreds ligger Sømme herred. Det strækker sig fjordbunden rundt, fra Lejre vig til Værebro å. Navnet betyder "søboernes herred". I søboernes herred, ved bunden af Isefjorden og ved randen af det tørre tætbebyggede plateau mødtes købmændene med deres kunder. I inderbredningen har skibene kunnet ligge sikkert og laste og losse varer. På strandbredden er vareudvekslingen foregået. I begyndelsen sikkert på fastsatte tider, hvor der blev holdt egentlig marked, og hvor de første bygninger har været primitive og midlertidige, for eksempel telte kun beregnet til brug i markedstiden. Markedspladsen er så efterhånden holdt op med at være sæsonbestemt. Den er blevet til en by.