980                Herredsnavne 
Sømme herred

 

Uddybende artikel om navnet Sømme

Sjællandske herreder
Oldtidsveje omkring Roskilde

 

Uddybende artikel om oldtidsveje omkring Roskilde

                                                                              

Herreder omkring Roskilde. Herredsnavnene, som nok går tilbage til vikingetiden, fortæller om områdets kulturgeografi: Mod vest "bygden på sletten" (Volborg), mod nordvest "hornet", halvøen (Horns), mod syd "søen i de fugtige enge" (Ramsø), mod sydøst "indhegningerne" (Tune), mod nordøst "bygden, hvor der fremstilles smør" (Smørum), mod nord "lundene med vildsvin" (Jørlunde, senere Ølstykke herred). Midt i denne kreds ligger Sømme herred. Det strækker sig fjordbunden rundt, fra Lejre vig til Værebro å. Navnet betyder "søboernes herred".