980           Oldtidsveje

Herreder omkring Roskilde

Uddybende artikel om oldtidsveje omkring Roskilde

Sjællandske herreder

Ud fra en teori om, at de gamle jættestuer, høje og dysser blev lagt ved datidens veje, kan man ved at tegne et kort over fund af oldtidsgrave samtidig tegne de linjer op, som løber langs rækkerne af fund. Her kan der altså have været veje langt tilbage.

På kortet her er linjerne vist (uden at bugte sig, som de gør i virkeligheden). Og det ses, at vejene omkring Roskilde løber sammen i herredsbyerne Smørum, Tune og (Kirke-) Såby (Volborg herred) samt hele fire steder ved en lokalitet ved navn Tinghøj (de grønne). På Roskildeegnen løb vejene ikke til Roskilde (Sømme), men til Tinghøje nord for Helvigmagle mellem Lejre og Glim. Det er nok her, tæt på det gamle center i Lejre, at Sømme-bygden oprindeligt har holdt tingmøder. Vejene til og fra dette knudepunkt kan faktisk efterspores, dels ved, at der stadig er vej mange af stederne, men også ved spor efter veje inde i skovene ved Ledreborg. Ramsø-bygden havde Tinghøj ved Ørsted.
Oldtidsvejene gik fra bygdecentrum til bygdecentrum. Og uden om de værste vandforhindringer. Bygderne var afgrænset af fjorde/bugter og åsystemer, som det kan ses på kortet her. Her kan også se den havarm, der fra Køge bugt skød ind i Tune herred og dannede dettes grænse mod Lille herred og østegnen (i dag Vestegnen). Bugten forsvandt, da den blev en indsø, fordi sandtangen ude ved kysten lukkede havarmen inde. Og senere forsvandt søen og blev til et stort moseområde, som stadig kan genfindes. Men havarm, sø eller sump, grænse var det, og der førte ingen veje over dette område.

Området omkring Roskilde var altså ikke Sømme-Lejrebygdens oprindelige centrum. Men en vej er gået fra Tinghøje mod nord til Smørum og Jørlunde herreder, og den har passeret det nuværende Roskilde og før da højene i Svogerslev (bl.a. Lynghøj og Skt. Olufs høj) og Hyrdehøj. Men her er der i øvrigt tale om en vej, som fuldstændig er forsvundet. Hvilket kan hænge sammen med, at tinget flyttede til Bondetinget engang i vikingetiden - og at Roskilde blev nyt centrum, hvorfra der ikke var nogen grund til at have en vej til et tingsted, ingen længere benyttede.

Læs uddybende artikel om oldtidsveje omkring Roskilde