980   987               Stavkirke
Svensk stavkirke

Hedareds Kapel

Dansk model

Dekoration

Tegning af stavkirke (trækirke af stave/planker). Stavkirker i Danmark kendes alene fra udgravninger, hvor der flere steder under eksisterende kirkers gulve er fundet spor efter trækirkeforgængere. Der har i alle tilfælde været tale om kirker af typen her, hvor stave (op til ½m brede planker) er gravet ned i jorden. Denne konstruktion har gjort bygningerne temmelig forgængelige (de rådnede). Inden for stavvæggen har der stået mindst fire træsøjler, som har båret taget. Træværket kan være rigt dekoreret med udskæringer og maling.