1100

Skt. Jakobs (Ibs) Kirke genbygges som stenkirke. Navnet Jakob bliver oftest til Ib på dansk. Kirken er for købmændene på stranden ved Vindeboder. Kirken har fladt bjælkeloft og er udsmykket med kalkmalerier.

Bygningen af Allehelgens Kirke, som er en rundkirke, påbegyndes.
Skt. Olai kirke, som er en miniatureudgave af frådstensdomkirken bygges.
  Kongen Erik Ejegod slår mønter i Roskilde. Mønterne er større end de plejer at være. Til det at være møntby hørte også, at alle mål i "landet" (på Sjælland) blev angivet i møntbyens bymål. Den rette vægt og det rette rummål for Sjælland har været at finde i Roskilde.

Det vides, at biskopperne boede tæt ved Domkirken og formodentlig har de haft en gård på den grund, hvor bispegården begynder at vokse frem i løbet af 1100-tallet.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle