1104

Lund (ikke Roskilde) bliver ærkebispesæde. Der har været en sej konkurrence mellem de to byer om, hvem det skulle være. Roskilde lå midt i riget og var det rigeste stift. Men Lund vinder, fordi Roskilde i Arnold havde en uduelig biskop, men nok mest fordi ærkesædet skulle dække både Danmark og Sverige. Dermed ligger Lund mere centralt. Og biskoppen der, Asser, den første ærkebiskop, er en meget dygtig kirkemand.

 

Der stiftes på Eskilsø, en ø i Roskilde Fjord, et kloster for regelbundne augustinerkannikker. Klostret styres af en prior, men der kom aldrig ret mange munke. Kirken var indviet til Skt. Thomas.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle