1159

Absalon er ikke kun Sjællands nye kirkefyrste. Han vil også gerne værne om Sjælland militært. Det viser han ved at angribe nogle vendere, der på 24 skibe er landet på kysten i Store Bælt og har angrebet landsbyen Boeslunde. Skønt Absalon kun har en hird på 18 mand lykkes det ham at få venderne til at tage flugten.

Kong Valdemar lader sin møntmester slå mønter i Roskilde. Nu deles møntretten med bispen - med Absalon, som ses på møntens bagside.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle