1184

Himmelev nævnes for første gang (Hemeløwe, hvilket betyder Hemis arvelod. Hemi må være navnet på en lokal stormand flere hundrede år tidligere).

Vindinge nævnes for første gang (som Winningawe, hvilket betyder folkene fra viet (helligdommen) ved græsgangene eller Winis folk (Wini kan være et mandsnavn)). Vindinge har siden vor tidsregnings begyndelse ligget på samme sted. Bopladsens udstrækning, mængden af fund og en stor gravplads fra romersk jernalder (4. årh.) med over 100 grave tyder på, at Vindinge har været en af områdets vigtigste bebyggelser liggende på den højderyg, der forbinder nord(øst)sjælland med resten af øen.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle