1182

Kong Valdemar dør i Vordingborg og begraves i Ringsted. Han efterfølges af sin søn Knud VI, men det er Absalon, der fører regeringen. Der udbryder atter et bondeoprør i Skåne mod Absalon, som Knud i slaget ved Lommeå nedkæmper v.hj.a sjællandske ryttere. Hermed er de skånske bønder endelig kuet. Knud er Danmarks første arvekonge. Som imidlertid ikke efterlader sig arvinger.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle