1191

Der kommer en pavelig legat (udsending) til landet. I Rom mener man, at det er en uskik, at en biskop kan være bisp to steder. Kravet er, at Roskilde og Lund skal skilles ad. Absalon nedlægger derfor sit hverv som bisp i Roskilde for alene at være ærkebiskop. Hans fættersøn Peder Sunesen afløser ham som biskop

     

Peder Sunesen fortsætter opførelsen af den nuværende domkirke af teglsten.Der bliver udlagt en stor godsmængde til vedligeholdelse af selve kirkebygningen. Fonden nævnes i det 12. århundrede. Det kaldes fabrica. Der var gods i 18 herreder med hovedvægt på Svogerslev, Gundsølille i Sømme herred, Roskilde by og Kvislemark i Flakkebjerg herred.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle