1273

Roskildes første segl med byvåbenet på kendes også fra dette år. Det er også første gang, at det omtales, at der i byen er et byråd og rådmænd. Kongen har som byejer en repræsentant i byen (en foged). Men borgerne (og det vil sige købmændene) har kunnet vælge et råd (af rådmænd). Rådet tog sig af alle spørgsmål om handel og var også domstol (dog var fogeden dommer (og anklager)  i kriminalsager).

  

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle