1274

Der påbegyndes en ny gavebog til Domkirkens altre. Sådan en bog var meget vigtig i katolsk tid, fordi alle gaver til kirken og altrene jo bl.a. var givet, for at der på gavegiverens dødsdag (årtid) skulle holdes messe for den afdøde (og evt. gives gaver til præster og fattige).  Roskilde domkapitel levede faktisk af disse gaver, og skulle man regne med flere af dem, måtte man holde regnskab, så alt kunne gå ordentlig til.

Domprovst Petrus Unæson dør. Tyge /Tyge Jurisson bliver domprovst

Kantoren Henrik dør. Den næste, vi hører om, er den første kantor med dignitarværdighed, nemlig Jens af Slagelse.

Rota præbende bliver grundlagt ved samling af flere portioner af gods. "Rota" henfører til helgenen Catherine de Rota. Kannikken i embedet havde mest gods i Urup  i Ramsø herred. I Roskilde ejede præbendet Maglekilde mølle. Euerdboldam præbende bliver måske også grundlagt nu, måske først senere.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle