1277

Den sidste biskop af Hvideslægten, Peder Bang, dør i landflygtighed. Stigot bliver biskop.

Euerdboldam præbende er med sikkerhed grundlagt nu. Præbendet annekterer senere Skt. Sigfrids kapel, og kommer herefter til at hedde Sigfrids præbende.

Bispeborgen Bistrup nævnes første gang. Den er bygget af tegl og har glasseret tegltag.

Adelen bruger våbenmærker, men også borgerlige kan have våben og segl. På et dokument sætter en ellers ukendt borger Trued Romildsen sit segl, og det er det ældste eksempel på et borgerligt segl, vi kender fra Danmark.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle