1405                Skt. Sigfreds Kapel

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Sigfreds Kapel har sit hovedgods i Trønninge (Tryninge) i Tuse herred og i Hyllinge i Flakkebjerg herred. 

I alt 31 bol.

Kapellet

Kapeller

Altrenes placering

                                                                                           

Sacellum Sigfridi

Kapellet fik grundlæggelsesbrev 28/10 1405 udstedt af biskop Peder Jensen Lodehat. 10/11 annekteres alteret til kannikkepræbendet Euerdboldam*, stiftet tidligst 1274, senest 23/6 1277. Det kom så til at hedde Skt. Sigfreds præbende. Til præbendet hørte også Selsø kirke, som kannikken havde patronatsret til. Gods i hele 9 herreder med hovedvægt på Tryninge i Tuse herred og Hyllinge i Flakkebjerg herred. Rimors mølle hed oprindelig Sigfrids mølle. Dette navn havde den, fordi det var en indehaver af kannikkedømmet i Sigfrids kapel, der havde grundlagt møllen. Hvor i kapellet alteret (32) lå, ved vi ikke. Ud over det gods, der nævnes nedenfor, ved vi, at bispen 1405 skænkede hovedgården Tågerød i Lidemark, Bjæverskov herred til dette alter. Det fremgår bare ikke af jordebøgerne, hverken bispens eller domkapitlets.

Det var gods i følgende herreder:

Summarum
Rug 2 læster, 5½  pund og 5 skæpper
Byg 4 læster, 4½ pund og 6 skæpper
Grise 13
Lam 19
Gæs 18
Høns 34
Smør 1 tønde
Penge 18½ mark og 5½ skilling

Mål og vægt og penge

* Dette præbendenavn har mange versioner: Aværbalding, Auerboldam, Euerdboldam og det kunne ligne et stednavn. Der findes imidlertid ikke et sted, der har et navn, der bare ligner dette. Til gengæld hører vi om en kannik (i både Roskilde og Ribe), som hed Andreas Everbaltson, og som døde 17/2 1255. Hans navn ligner præbendenavnet så påfaldende, at man antager, at han enten har oprettet præbendet eller har været dets første kannik.