Horns herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                        

Bispedømmets indtægter af Horns herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                                                                                       

 

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Skibby

1100

Bispens Selsø len. Dog betales pengebeløb af tienden til Skt. Laurentii Kapel Bispen 1 gård i Manderup i sognet hørte til Selsø bispelen. Dalby præbende ejer 1 gård i Skibby. Skt. Magnus Alter ejer 2 gårde i Skibby. Helligtrekongers Alter ejer 2 gårde i Skibby. Trinitatis kapelalter ejer 4 gårde i Skibby. Skt. Olai Alter ejer 1 gård i Skibby. Skt. Nicolaii Alter ejer 11 gårde i SkibbyKristi Legemes Alter ejer 3 gårde i Skibby. Skt. Thomas' Alter ejer1 gård her, men det kan være i et andet sogn i herredet.        
 • Ingen hovedgårde. 

 • Måske var byen købstad i 1200-tallet.

                                                                                                                                                                                                                

 

Skibby: 29 gårde, 9 huse 252 tdr.

    - Manderup: 10 gårde, 2 huse, 65 tdr. 

    - Bonderup: 2 gårde, 0 huse, 27 tdr. 

    - Røgerup (del): 2 gårde, 0 huse, 21 tdr. 

               I alt: 43 gårde, 11 huse, 366 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            

Selsø 1150 Bispens Selsø len Skt. Sigfreds Kapel 1 hovedgård i Sønderby plus 16 gårde, 2 i Vestby og 13 i Østby i sognet hørte til Selsø len. Nyalter ejer gods i Skibby. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård her, måske i et andet sogn i herredet. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Selsø.       Æbelholt ejer Eskilsø & 1 gård i Sønderby
 • Kirken er oprindeligt hovedgårdens gårdkapel i form af en rundkirke.

 • I sognet lå en kort tid Eskilsø kloster.

 • I sognet var der 1651 40 gårde.

 • Selsø havde alle 40 gårde under sig.

 • Vestby blev nedlagt 1669.

Selsø: 1 gård, 3 huse 83 tdr.

    - Sønderby: 18 gårde, 12 huse, 121 tdr. 

    - Østby: 12 gårde, 6 huse, 101 tdr. 

    - Eskilsø: 1 gård, 0 huse, 18 tdr. 

    - Torpegård: 1 gård, 0 huse, 37 tdr. 

               I alt: 33 gårde, 22 huse, 363 tdr. hartkorn       

Ferslev 1100 Bispen 1 gård i Ferslev i sognet hørte til Selsø bispelen. Det samme gjorde 1 i den nu forsvundne bebyggelse Kunderslev. Serreslev præbende ejer 2 gårde i Ferslev. Dalby præbende ejer 2 gårde i Ferslev. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Ferslev & 1 i Vejleby. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Ferslev. Skt. Dorotheæ Alter ejer 1 gård i FerslevVor Frue Kapel ejer 5 jorde i Røgerup.     Klosteret ejede gods i Vejleby. Sorø Kloster ejer 12 gårde i Ferslevmagle. Antvorskov ejer 8  gårde i Venslev og 2 i Vejleby.
 • Væbneren Folmer Clausen til Torup (i Strø) solgte Venslev 1364.

 • Forsvundne bebyggelser: Ulstrup (forsvundet under pesten), Ferslevlille, Persbybol, Vejlebytorp.

 

Ferslev: 22 gårde, 14 huse 137 tdr.

    - Venslev: 25 gårde, 9 huse, 175 tdr. 

    - Vejleby: 17 gårde, 9 huse, 132 tdr. 

    - Røgerup (del): 3 gårde, 3 huse, 32 tdr. 

               I alt: 63 gårde, 14 huse, 440 tdr. hartkorn

Kyndby 1125   Bispen                                    Johannes Døbers præbende ejer 1 gård i Kyndby.   Klosteret ejer 1 gård i Kyndby. Klosteret ejede gods i Kyndby. Sorø Kloster ejer 8 gårde i Kyndby. Antvorskov ejer 5 gårde i Kyndby.
 • I sognet var der 1651 28 gårde.

 • Kindholm havde 24 gårde under sig. Hovedgården kaldes også Kyndbyholm. Jens Nielsen Krag nævnes til Kindholm 1364. Den blev ødelagt i Grevens Fejde, men genopbygget. Solgt til Franz Rantzau til Svanholm 1624. Han lagde den under Svanholm, og den blev nedbrudt (ruinen kendes).

 • Væbneren Henrik Skytte i Kyndby havde gård, som hans enke Margrethe Grubbe skænkede til Sorø.

Kyndby: 35 gårde, 16 huse 201 tdr.

               I alt: 35 gårde, 16 huse, 201 tdr. hartkorn

Krogstrup 1125 Bispen 1 gård i den nu forsvundne bebyggelse Skøneby i sognet hørte til Selsø bispelen Glostrup præbende ejer 4 gårde i Dalby. Dalby præbende ejer 4 gårde i Dalby. Klippestrup præbende ejer 8 gårde i KlippestrupVor Frue Kapel ejer 1 gård i Onsved.        
 • Selve landsbyen, som oprindeligt lå ved kirken, er forsvundet, måske under pesten.

 • I sognet var der 1651 31 gårde.

 • Svanholm havde 21 gårde under sig. Niels Knudsen Manderup nævnes til Svanholm 1346.

 • Peder Grubbe skriver sig til Orebjerg (Overberg) 1347. Godset (4 gårde og 1 skov) købes 1672 af Frederik von Arenstorff til Svanholm. Godset lægges under Svanholm.  

 • Storgård er Orebjergs ladegård.

 • Forsvundet landsby: Klepstrup (dens 4 gårde lagt under Svanholm).

Krogstrup: 0 gårde, 0 huse 0 tdr.

    - Ordrup: 8 gårde, 5 huse 65 tdr.

    - Dalby: 17 gårde, 7 huse, 120 tdr. 

    - Svanholm: 1 gård, 0 huse, 140 tdr. 

               I alt: 28 gårde, 13 huse, 363 tdr. hartkorn

Dråby 1150 ( ) Bispen 2 gårde i Dråby hørte til Selsø len Skt. Dorotheæ Alter ejer 6 gårde i Dråby.        
 • Krongodset Abrahamstrup fylder sognet. Det bliver senere til Jægerspris.

Over Dråby: 15 gårde, 5 huse 75 tdr.

    - Neder Dråby: 18 gårde, 1 hus, 119 tdr. 

    - Vester Såby: 21 gårde, 6 huse, 105 tdr. 

    - Jægerspris Skovhuse: 18 gårde, 9 huse, 43 tdr. 

    - Jægerspris Hovedgård: 1 gård, 0 huse, 194 tdr. 

               I alt: 52 gårde, 31 huse, 432 tdr. hartkorn

Gerlev 1100 ( ) Bispens Selsø len. Dog betales pengebeløb af tienden til Skt. Laurentii Kapel. Bispen 1 gård i Landerslev hørte til Selsø len. Glostrup præbende ejer 5 gårde i Tørslev. Skt. Katrine yngre Alter ejer 1 gård i Tørslev. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i LanderslevIvo Alter ejer 1 gård i Lyngerup. Helligtrekongers Alter ejer 2 gårde i Lyngerup. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Lyngerup. Skt. Dorotheæ Alter ejer 1 gård i Landerslev. Korprocuratoriet ejer 1 gård i Tørslev. Skt. Antonius' Alter ejer 1 gård i Tørslev. Vor Frue Kapel ejer 1 gård i Lyngerup 1 i Gerlev og 1 i Tørslev.   Klosteret ejer 1 gård i Tørslev i sognet Klosteret ejede gods i Gerlev. Æbelholt ejer 1 gård i Tørslev. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Gerlev. Antvorskov ejer 4 gårde i Landerslev.

Gerlev: 15 gårde, 12 huse 118 tdr.

    - Tørslev: 17 gårde, 3 huse, 150 tdr. 

    - Landerslev: 12 gårde, 4 huse, 91 tdr. 

    - Lyngerup: 13 gårde, 3 huse, 98 tdr. 

               I alt: 57 gårde, 22 huse, 458 tdr. hartkorn

Skuldelev 1150 Bispen  1 gård i Skuldelev hørte til Selsø len. Glostrup præbende ejer 2 gårde i Onsved. Klippestrup præbende ejer 1 gård i Onsved. Portionen Stårby ejer 1 gård i Skuldelev. Skt. Dorotheæ Alter ejer 3 gårde i Skuldelev. Skt. Laurentii Kapel ejer 13 gårde i Skuldelev.     Klosteret ejede gods i Skuldelev.  
 • I sognet var der 1651 62 gårde.

 • Torpegård (Torpladegård) er en af hovedgårdene dannet 1669 af den nedlagte landsby Torup. Det er Otto Pogwisch til Palstrup. Erik Krag til Bramming (død 1672) køber godset og lægger det under Selsø. Ved lensafløsningen 1922 blev godset udstykket.

 • Niels og Jens Espensen Godov nævnes i Skuldelev 1402. De efterfølges af Jens Jensen 1445, Niels Jensen 1445-59. Sidste mand på gården er deres svoger Bo Iis 1477.

 •  Nedlagt bebyggelse: Esbærnethorp. 

Skuldelev: 35 gårde, 13 huse 222 tdr.

    - Onsved: 12 gårde, 3 huse, 86 tdr. 

    - Marieboholm: 1 mølle, 0 huse, 6 tdr. 

               I alt: 48 gårde, 16 huse, 316 tdr. hartkorn

Orø* 1150 En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten fremgår ikke af middelalderlige kilder

Bispen                                                                                 

                                                                                                                                         

       
 • Fra 1933 er Orø et sogn i Tuse herred.

 • Øen er krongods

 • På sydøen er der rester af et voldsted ved Børreklak.

Ovrø: 

    - Næsby: 13 gårde, 4 huse, 73 tdr. 

    - Bybjerg: 28 gårde, 15 huse, 129 tdr. 

    - Gamløse: 7 gårde, 2 huse, 46 tdr. 

               I alt: 48 gårde, 21 huse, 269 tdr. hartkorn

Vellerup 1100 Ikke nævnt i middelalderlige kilder Bispen            
 • I sognet var der 1651 8 gårde.

 • Vellerupgård havde 7 gårde under sig. Bygningerne er nedbrudt i slutningen af 1600-årene, da Kristoffer  Krafse 1587 køber den og lægger den under Egholm.

 • Bo Herlufsen Grubbe i Vellerup 1402. Jon Iis samme sted 1443.

Vellerup: 7 gårde, 6 huse 61 tdr.

    - Vellerupgård: 1 gård, 0 huse, 19 tdr. 

               I alt: 8 gårde, 6 huse, 81 tdr. hartkorn

* Senere Tuse herred.

Horns herred med 353 gårde fæstet af 400 jordbrugere (i 1651) udgjorde Abrahamstrup len. Abrahamstrup er det gamle navn for Jægerspris. Ca. halvdelen af jordbrugerne, 157, var underlagt kronen, næsten samme antal (149) fæstede adelsgårde, mens kirkelige institutioner stadig ejede 94 fæstegårde. Der var en del adelige hovedgårde i herredet og lenet. I matriklen 1682 er lenet afløst af Jægerpris Amt som dog alene omfatter Horns herred ( ). Lægger man antallet af gods i sognene sammen, får man et samlet tal af 419 gårde, 192 huse og 3332 tdr. hartkorn. 1671 blev Jægerspris amt lagt ind under Kronborg Amt. 1793 samledes det hele i Frederiksborg Amt. I en kort periode fra 1685 lå de sydligste sogne i Horns Herred under Roskildegård.