Duebrødregods i Volborg herred

 

Duebrødre præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Hyllinge

 

Karleby 1  -
 Kyndeløse 1  -
Nørre Hyllinge 1  -
Søndre Hyllinge 1  -
Sæby Sæby 1  -
Allerslev Allerslev 1 Mageskifte mod gods i Ølstykke
Tokkerup 1  -