Volborg herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                            

Bispedømmets indtægter af Volborg herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                        

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Kirke Såby

1100

Dekanatet fik bispetienden Bispen

Dekanatet fik bispetienden

Bispen ejer hovedgården Åstrup, 2 gårde i Torkilstrup og Tadre Mølle. Degnedømmet ejede 22 gårde, 8 øde gårde, 2 skovlodder samt indtægten af bispetienden af Såby. Dalby præbende ejer 2 gårde i Såby. Nybølle præbende ejer 2 gårde i Torkilstrup. De 6 præbender ejer 1 gård i Abbetved. Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Torkilstrup. Johannes Evangelistens Alter ejer 2 gårde i Torkilstrup. Thomas af Canterburrys Alter ejer 1 gård i Torkilstrup. Skt. Vincents alter ejer 1 gård i Torkilstrup. Helligkorsalteret ejer 1 gård i TorkilstrupKorprocuratoriet ejer 3, senere kun 1 gård i Torkilstrup.   Klostret ejer 3 gårde i Torkilstrup i sognet.    
 • Der er 1651 60 gårde i sognet.

 •  Hovedgården Åstrup har 15 gårde under sig. Den er kendt fra 1412.

 • Siunde Nielsen og Troels Nielsen var 1400 landsbyvæbnere i Torkilstrup.

 • Tadre Mølle ligger i sognet.

Kirke Såby: 21 gårde, 0 huse 129 tdr.

    - Torkilstrup: 16 gårde, 0 huse, 109 tdr. 

    - Vester Såby: 21 gårde, 6 huse, 105 tdr. 

    - Abbeltved: 4 gårde, 2 huse, 30 tdr. 

    - Tadre Mølle: 0 gårde, 2 huse, 1½ tdr. 

    - Åstrup: 1 gård, 0 huse, 65 tdr. 

               I alt: 63 gårde, 14 huse, 440 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Kirke Hvalsø 1100  ( ) En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten til Fadeburet i Roskilde

Bispen Bispens fadebur ejede 1 gård plus skov i Nr. Hvalsø og 3 gårde i Hvalsøsønder. Bispen ejer 2 gårde i Lerbjerg og 1 i Avnstrup. Hersted præbende ejer 3 gårde i Hvalsø. De 6 præbender ejer 1 gård i Nørre Hvalsø. Skt. Katrine ældre Alter ejer 1 gård i Nørre Hvalsø. Skt. Lucii Alter ejer 3 gårde i Sdr. Hvalsø. Helligkorsalteret ejer 1 gård i Nr. Hvalsø. Skt. Katrine ældre Alter ejer 1 gård i Nørre Hvalsø. Skt. Thomas' Alter ejer1 gård her, men det kan være i et andet sogn i herredet. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård her, også den måske i et andet sogn i herredet.        
 • Der er 1651 29 gårde i sognet.

 • Hovedgården Sonnerupgård har 20 gårde under sig.

 • Bent Neg var 1374 landsbyvæbner i Dyrlunde.

Kirke-Hvalsø: 14 gårde, 0 huse 58 tdr.

    - Nørre-Hvalsø: 15 gårde, 4 huse, 77 tdr. 

    - Lerbjerg: 82 gårde, 0 huse, 7 tdr. 

    - Valborup Torp: 1 gårde, 0 huse, 2 tdr. 

    - Sonnerupgård: 1 gård, 0 huse, 29 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 5 huse, 186 tdr. hartkorn

Allerslev 1100  ( ) Hele tienden gik til Helligåndshusets præbende Bispen Bispens fadebur ejede 1 gård i Allerslev samt hele Søby i sognet. Bispelenet Udlejre lå også i sognet, men dets gods fremgår ikke af regnskaberne. Degnedømmet ejede 2 gårde i Allerslev samt Dellinge mølle i sognet. Kildebrønde præbende ejer 1 gård i Hulegård. Dalby præbende ejer 1 gård i Allerslev. De 6 præbender ejer 1 gård i Allerslev. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Allerslev & 1  i Tokkerup. Præstegården fæste under Helligåndshusets præbende. Skt. Dorotheæ Alter ejer 1 gård i Tokkerup. Skt. Olai Alter ejer 1 gård i AllerslevThomas af Canterburrys Alter ejer 1 gård i Allerslev.       Klosteret ejer gods i  Tokkerup.   

Allerslev: 17 gårde, 0 huse 102 tdr.

    - Tokkerup: 5 gårde, 1 hus, 39 tdr. 

    - Lejre: 6 gårde, 0 huse, 50 tdr. 

    - Udlejregård: 1 gård, 0 huse, 156 tdr. 

               I alt: 30 gårde, 2 huse, 248 tdr. hartkorn

Herslev*  Se Sømme herred. Fadeburet i Roskilde Bispen                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

 
Rye 1100 En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten til Fadeburet i Roskilde

Bispen Bispelenet Jystrup i Ringsted herred ejede3 gårde i Rye. Bispetienden blev i perioder også betalt her.  Dalby præbende ejer 1 gård i Ejby. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Ejby. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Jenslev. Skt. Dorotheæ Alter ejer 1 gård i Ejby. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Ejby. Klostret ejer 6 gårde i Jenslev i sognet.     Sorø kloster ejer 8 gårde i Ejby. Antvorskov ejer 1 gård i Rye
 • Der er 1651  52 gårde i sognet.

 • Hovedgården Ryegård har 32 gårde under sig. Var krongods, som Folmer Folmersen Lunge mageskiftede sig til 1350.

Rye: 17 gårde, 1 hus 55 tdr.

    - Ejby: 17 gårde, 0 huse, 98 tdr. 

    - Jenslev: 12 gårde, 0 huse, 82 tdr. 

    - Langtved: 3 gårde, 4 huse, 11 tdr. 

    - Ryegård: 1 gård, 0 huse, 36 tdr. 

               I alt: 50 gårde, 5 huse, 283 tdr. hartkorn

Gershøj

Skt. Laurentius

1200 Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser over tiender. En del af tienden gik dog til Helligåndshusets præbende Bispen   Johannes Døbers præbende ejer 1 gård i VinderupVor Frue Kapel ejer 2 gårde i Vinderup.   Klostret ejer 6 gårde i Gershøj.    
 • Hovedgården Krabbesholm er oprettet i sognet 1673.

 • Landsbyvæbneren Saxe Ødgersen nævnes i Gershøj 1421.

Gershøj: 6 gårde, 0 huse 47 tdr.

    - Krabbesholm: 1 gård, 0 huse, 43 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 22 huse, 567 tdr. hartkorn

Lyndby 1100 Bispen   Johannes Døbers præbende ejer 2 gårde i Uglestrup. Johannes Evangelistens Alter ejer 1 gård i Uglestrup. Skt. Vincents alter ejer 1 gård i Uglestrup.        
 • Der er en del krongods i sognet.

 

Lyndby: 18 gårde, 0 huse 93 tdr.

    - Uglestrup: 6 gårde, 0 huse, 50 tdr. 

    - Lille Karleby: 9 gårde, 0 huse, 73 tdr. 

               I alt: 33 gårde, 1 huse, 217 tdr. hartkorn

Kirke-Hyllinge 1100 Bispen Bispens fadebur ejede et ukendt antal gårde i Karleby i sognet. Bispen ejer i 3 gårde Nørrekarleby. Karleby præbende ejer 11 gårde i Store Karleby i sognet. Glostrup præbende ejer 1 gård i Kyndeløse. Gadstrup præbende ejer 3 gårde i Kyndeløse. Klippestrup præbende ejer 1 gård i Hyllinge. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Karleby, 1 i Kyndeløse, 1 i Nr. Hyllinge & 1 i Sdr. Hyllinge. Portionen Sasserup ejer 1 gård i Kyndeløse. Kalenteprocuratoriet ejer 1 gård i Kyndeløse. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Hyllinge. Klostret ejer 2 gårde i Kyndelløse i sognet. Dertil 1 gård i Hyllinge. Klostret ejer 5 gårde i Kyndelløse i sognet.   Antvorskov ejer 3 gårde i Kyndeløse.
 • Der er en del krongods i sognet.

 

Kirke Hyllinge: 16 gårde, 0 huse 70 tdr.

    - Nørre Hyllinge: 13 gårde, 0 huse, 81 tdr. 

    - Kyndeløse: 19 gårde, 0 huse, 123 tdr. 

    - Store Karleby: 15 gårde, 1 hus, 115 tdr. 

               I alt: 64 gårde, 2 huse, 396 tdr. hartkorn

Sæby (1200 ) 1824 Bispen Bispens fadebur ejede 1  gård i Sæby. Provstedømmet  ejer 1 gård i Sæby. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Sæby. Skt. Lucii Alter ejer 4 gårde i Sæby. Skt. Antonius' Alter ejer 1 gård i Sæby. Skt. Laurentii Kapel ejer kirkegården og 20 gårde i Sæby.   Klostret ejer 1 gård i Biltris i sognet. Klosteret ejer gods i Sæby.  
 • Der er 1651 38 gårde i sognet.

 • Hovedgården Egholm har 11 gårde under sig.

 • Erik Nielsen (Saltensee) til Hørsholm ejede hovedgård omring 1380.

Sæby: 28 gårde, 1 huse 174 tdr.

    - Biltris: 12 gårde, 1 huse, 80 tdr. 

    - Nakkedam: 1 gård, 0 huse, 13 tdr. 

    - Egholm: 1 gård, 0 huse, 71 tdr. 

               I alt: 42 gårde, 2 huse, 340 tdr. hartkorn

Osted 1100  ( ) Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser over tiender, men fra andre breve vides, at tienden gik til Skt. Laurentii Kapel  Bispen   Ærkedegnedømmet ejer 1 gård i Borup i sognet. Johannes Døbers præbende ejer 2 gårde i Bregnetved. De 6 præbender ejer 8 gårde i Osager og 2 i Kastholm. Skt. Katrine yngre Alter ejer 1 gård i Jonstrup. Skt. Olai Alter ejer 1 gård i Bregnetved. Kristi Legemes Alter ejer 21 gårde i Bregnetved. Skt. Laurentii Kapel ejer 35 gårde i herredet, de fleste i Borup i Osted Skt. Laurentii Kapel ejer foruden kirketienden og 12 gårde i Osted. Klostret ejer 1 gård i Provstrup i sognet. Klostret ejer 1 gård i Provstrup i sognet.    

 

Ovsted: 13 gårde, 0 huse 86 tdr.

    - Jonstrup: 1 gård, 0 huse, 4 tdr. 

    - Borup: 1 gård, 0 huse, 6 tdr. 

    - Osager: 8 gårde, 0 huse, 34 tdr. 

    - Bregentved: 6 gårde, 0 huse, 30 tdr. 

    - Manderup: 4 gårde, 0 huse, 17 tdr. 

               I alt: 36 gårde, 0 huse, 203 tdr. hartkorn

Gevninge* 1250 Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser  Bispen   Skt. Lucii Alter ejer 3 gårde i Gevninge.   Klostret ejer Lindholm samt nogle gårde, det har fået i pant, i sognet.   Sorø kloster ejer 8 gårde i Borrevejle

Gevninge: 20 gårde, 0 huse 123 tdr.

    - Lindholm: 1 gård, 0 huse, 43 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 22 huse, 567 tdr. hartkorn

Særløse 1100 Bispen Bispen ejer 1 gård i Ravnsholt og 1 i Ebberup. Hastrup præbende ejer 6 gårde i Hastrup. Skt. Katrine yngre Alter ejer 1 gård i Særløse. Gods i Særløse har tilhørt klosteret.      

Særløse: 5 gårde, 0 huse 26 tdr.

    - Skovhastrup: 6 gårde, 0 huse, 37 tdr. 

    - Tolstrup: 5 gårde, 1 huse, 15 tdr. 

    - Avnstrup: 1 gård, 0 huse, 2 tdr. 

               I alt: 21 gårde, 2 huse, 102 tdr. hartkorn

Kisserup 1100  ( ) Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser over tiender. En del af tienden gik dog til Helligåndshusets præbende Bispen            

 

Kisserup: 12 gårde, 0 huse 57 tdr.

    - Skullerupholm: 1 gård, 4 huse, 46 tdr. 

               I alt: 16 gårde, 7 huse, 117 tdr. hartkorn

Sonnerup 1100 Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser over tiender. Bispen Bispen ejer 1 gård i Nyrup og Vintermøller. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård Nyrupgård.       Antvorskov ejer 1 gård i Nyrup.

Sonnerup: 8 gårde, 2 huse 34 tdr.

    - Nyrup: 5 gårde, 0 huse, 23 tdr. 

    - Englerup: 6 gårde, 5 huse, 25 tdr. 

    - Ordrup: 10 gårde, 0 huse, 59 tdr. 

    - Trudsholm: 1 gård, 0 huse, 31 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 7 huse, 178 tdr. hartkorn

* Hører i dag til Sømme herred. ()

Voldborg herred udgjorde sammen med Sømme, Tune og Ramsø Roskildegårds og Svenstrup len. Der var i 1651 360 gårde i herredet fæstet af 425 jordbrugere. 98 af disse hørte under kronen, 183 fæstede hos adelige og  gejstlige (mest Roskildekannikker) institutioner ejede 144 gårde. I matriklen 1682 er lenene afløst af Roskilde Amt, som omfatter Sømme herred ( ), Ramsø herred( ), Tune herred ( ) og Volborg herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Sømme herred havde 1682 449 gårde, 47 huse og 2974 tdr. hartkorn. Lægger man antallet af gods i de fire herreder i amtet sammen, får man et samlet tal af 1525 gårde, 95 huse og 11.204 tdr. hartkorn.