Gods under Skt. Laurentii Kapel i Volborg herred

Skt. Laurentii_Kapel

Kirker i Volborg herred

                                                                      

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods i Volborg herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Osted Osted kirke - Kirketienden
Osted 12 Plus egeskov
Sæby Sæby 20 Plus kirkegården