Kirkesogne i det gamle Roskilde amt

Herrederne

Sjællandske kirker

Tryk på kortet, hvis du vil se herredernes kirker. Og her, hvis du vil se, alle Sjællands herreder.

                                                            

Kirkesognene her følger den nuværende inddeling, men er vist for de gamle amter før 1970. Du kan desuden se sogneinddelingen i

Ved matriklen 1682 blev al landbrugsjord i hele landet talt op og vurderet. I det senere Roskilde Amt så det således ud (idet Fløng sogn er gået til Høje Tåstrup (Københavns amt) fra Sømme og Bjæverskov herred er beskrevet  under Præstø Amt (kommunerne Skovbo og Hårlev i Roskilde Amt)): 

Amt

Herred/Birk

Gårde

Huse

Tdr.-hartkorn

Ejere

Roskilde

-Sømme

364

27 

3112

Krone & magistrat: 423 gårde, 15 huse, 3204 tdr. (Bistrup)

Kirken: 262 gårde, 11 huse, 1775 tdr.

Universitet/Skole: 197 gårde, 2 huse, 1355 tdr.

Gammel adel: 161 gårde, 9 huse, 1187 tdr.
Enevældeadel: 173 gårde, 16 huse, 1294 tdr.

Grever/friherrer: 44 gårde, 6 huse, 391 tdr.

Borgerlige: 261 gårde, 27 huse, 1968 tdr.

Selvejerbønder: 3 gårde, 9 huse, 27 tdr.

-Tune

331

5

2206

-Ramsø 381 16 2911
-Volborg

449

47 2974