Kirkesogne i Præstø amt

Herrederne

Sjællandske kirker

Tryk på kortet, hvis du vil se herredernes kirker. Og her, hvis du vil se, alle Sjællands herreder.

                                                         

Kirkesognene her følger den nuværende inddeling i sogne, men vist på kort over amterne før 1970. Du kan desuden se sogneinddelingen i

Ved matriklen 1682 blev al landbrugsjord i hele landet talt op og vurderet. Det senere Præstø Amt bestod dengang af flere amter:

Amt

Herred/Birk

Gårde

Huse

Tdr.-hartkorn

Ejere

Tryggevælde

-Stevns

540

65 

4554

Kronen: 184 gårde, 2 huse, 1287 tdr.

Kirken: 99 gårde, 6 huse, 672 tdr.

Universitet/Skole: 76 gårde, 5 huse, 566 tdr.

Gammel adel: 513 gårde, 70 huse, 3635 tdr.
Enevældeadel: 105 gårde, 5 huse, 15 tdr.

Grever/friherrer: 202 gårde, 30 huse, 1454 tdr.

Borgerlige: 152 gårde, 31 huse, 1015 tdr.

Selvejerbønder: 21 gårde, 7 huse, 124 tdr.

-Faxe

572

73

3933

-Bjæverskov

487

61

3177

Vordingborg

 

Bårse

967

220

4972

Kronen: 1000 gårde, 167 huse, 5404 tdr.

Kirken: 122 gårde, 45 huse, 675 tdr.

Universitet/Skole: 96 gårde, 10 huse, 590 tdr.

Gammel adel: 317 gårde, 85 huse, 2106 tdr.
Enevældeadel: 187 gårde, 63 huse, 1113 tdr.

Grever/friherrer: 6 gårde, 1 huse, 31 tdr.

Borgerlige: 169 gårde, 59 huse, 66 tdr.

Selvejerbønder: 31 gårde, 7 huse, 177 tdr.

-Hammer

525

84

3336

-Tybjerg

436

133

2844

Møns Land

--Østre herred 350 34 1752 Kronen: 584 gårde, 49 huse, 2748 tdr.

Kirken: 39 gårde, 4 huse, 200 tdr.

Universitet/Skole: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Gammel adel: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.
Enevældeadel: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Grever/friherrer: 18 gårde, 3 huse, 98 tdr.

Borgerlige: 2 gårde, 0 huse, 12 tdr.

Selvejerbønder: 4 gårde, 15 huse, 20 tdr.

--Vestre herred 297 37 1327