Kirkesogne i Frederiksborg amt

Herrederne

Sjællandske kirker

Tryk på kortet, hvis du vil se herredernes kirker. Og her, hvis du vil se, alle Sjællands herreder.

                                                        

Kirkesognene her følger den nuværende inddeling i sogne, men vist på kort over amterne før 1970. Du kan desuden se sogneinddelingen i

Ved matriklen 1682 blev al landbrugsjord i hele landet talt op og vurderet. Det senere Frederiksborg Amt bestod dengang af 2 amter:

Amt

Herred/Birk

Gårde

Huse

Tdr.-hartkorn

Ejere

Frederiksborg

-Frederiksborg

579

232 

5354

Kronen: 775 gårde, 301 huse, 6376 tdr.

Kirken: 30 gårde, 25 huse, 231 tdr.

Universitet/Skole: 0 gårde, 10 huse, 0 tdr.

Gammel adel: 4 gårde, 0 huse, 33 tdr.
Enevældeadel: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Grever/friherrer: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Borgerlige: 31 gårde, 7 huse, 316 tdr.

Selvejerbønder: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

-Kregme-Birk

232

98

1464

-Hørsholm-Birk

30

13

146

Kronborg

 

Kronborg Birk

615

366

3821

Kronen: 659 gårde, 394 huse, 4121 tdr.

Kirken: 20 gårde, 14 huse, 151 tdr.

Universitet/Skole: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Gammel adel: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.
Enevældeadel: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Grever/friherrer: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Borgerlige: 20 gårde, 10 huse, 91 tdr.

Selvejerbønder: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

-Hørsholm-Birk

84

52

542

Jægerspris

Horns Herred 419 192 3332 Kronen: 115 gårde, 56 huse, 942 tdr.

Kirken: 54 gårde, 28 huse, 340 tdr.

Universitet/Skole: 36 gårde, 9 huse, 284 tdr.

Gammel adel: 71 gårde, 43 huse, 630 tdr.
Enevældeadel: 110 gårde, 43 huse, 883 tdr.

Grever/friherrer: 29 gårde, 10 huse, 229 tdr.

Borgerlige: 4 gårde, 2 huse, 21 tdr.

Selvejerbønder: 0 gårde, 1 huse, 0 tdr.