Lynge herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                          

Bispedømmets indtægter af Lynge herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                          

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Uggeløse

1100  ( )

Fadeburet i Roskilde Bispen            Esrum Kloster ejer 16 gårde i Uggeløse, 2 i Lindholm & 2 i Mørdrup.
 • Ebbe de Basetorp nævnes i 1100-tallet. Han kan være herre til det tårn, der har stået ved Bastrup.

 • Langesøhus med Borre Voldsted (Borre = borg) var ejet af væbneren Absalon Andersen 1274.

 • Forsvundne bebyggelser: Thyrstorp.

Uggeløse: 17 gårde, 9 huse 132 tdr.

     - Bastrup: 13 gårde, 3 huse, 52 tdr.

     - Vassingerød: 8 gårde, 3 huse, 77 tdr.

     - Høvelte: 3 gårde, 0 huse, 16 tdr.

     - Lindholmsgårde: 2 gårde, 0 huse, 19 tdr.

     - Mørdrupsgårde: 2 gårde, 0 huse, 25 tdr.

     - Hestetang: 1 mølle, 0 huse, 6 tdr.

               I alt: 46 gårde, 15 huse, 349 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   xxx

Helsingør 1430 Skt. Maria

1200 Skt. Olai

Bispen             

Helsingør: Byjord ikke med i matrikel.

     - Helsingør Ladegård: 1 gård, 0 huse, 34 tdr.

     - Snekkersten: 1 gårde, 4 huse, 2 tdr.

     - Rørtang: 4 gårde, 0 huse, 28 tdr.

     - Espergærde: 2 gårde, 6 huse, 5 tdr.

     - Mørdrup: 9 gårde, 1 huse, 27 tdr.

     - Tibberup: 6 gårde, 3 huse, 32 tdr.

     - Esbønderup: 4 gårde, 1 huse, 17 tdr.

     - Jonstrup: 5 gårde, 1 huse, 31 tdr.

     - Plejelt: 12 gårde, 6 huse, 58 tdr.

     - Bøttrup: 6 gårde, 3 huse, 16 tdr.

     - Bistrup: 5 gårde, 0 huse, 16 tdr.

     - Havreholm: 6 gårde, 3 huse, 40 tdr.

     - Horneby: 9 gårde, 2 huse, 42 tdr.

     - Stenstrup: 3 gårde, 0 huse, 13 tdr.

     - Horserød: 8 gårde, 2 huse, 30 tdr.

     - Horneby: 9 gårde, 2 huse, 42 tdr.

     - Skibstrup: 7 gårde, 3 huse, 32 tdr.

               I alt: Opgjort under Tikøb.

Græsted*   1100    Bispens Toldrup len Bispen             

Græsted: 7 gårde, 14 huse 49 tdr.

     - Pårup: 5 gårde, 1 huse, 59 tdr.

     - Holt: 3 gårde, 0 huse, 35 tdr.

     - Fredebogård: 1 gård, 0 huse, 19 tdr.

     - Hågendrup: 5 gårde, 0 huse, 25 tdr.

     - Tulstrup: 3 gårde, 0 huse, 22 tdr.

     - Alme: 16 gårde, 5 huse, 98 tdr.

               I alt: 47 gårde, 24 huse, 354 tdr. hartkorn

Slangerup

Skt. Michaelis

1588 Bispen   Skt. Agathes Alter ejer 1 gård i Hørup.         
 • Den ældste kirke bygget af Erik Ejegod var viet til Skt. Nikolaj. Den var af frådsten, og i tilknytning til denne opstod et cistercienserkloster for nonner.

 • Byens lille teglstenskirke var viet til Skt. Michael (kendt 1411). Den var utidssvarende.

 • Ved reformationen overtog byen klosteret og klosterkirken, men bygningerne var i stærkt forfald. Det endte med, at man måtte rive det meste ned.

 • 1580 byggedes så den nuværende ret store kirke.

 • Forsvundet bebyggelse: Ågård.

 • Niels Pedersen Sparre er kendt i Slangerup 1455-60.

Slangerup: Byjord ikke med i matrikel.

     - Højrup: 9 gård, 2 huse, 83 tdr.

     - Manderup: 2 gårde, 0 huse, 32 tdr.

     - Kvinderup: 8 gårde, 0 huse, 58 tdr.

     - Jordhøj: 7 gårde, 2 huse, 91 tdr.

               I alt: 26 gårde, 5 huse, 266 tdr. hartkorn

Sigerslevvester 1100  ( ) Bispen             
 • Tyge Nielsen af Syersløf nævnes 1250.

Sigerslev: 13 gårde, 2 huse 136 tdr.

               I alt: 13 gårde, 2 huse, 136 tdr. hartkorn

Gørløse 1200   ( ) Bispens Avderød len Bispen            
 • Forstanderen på Slangerup kloster, Henrik Skarsow, skrev sig til Gørløse 1468.

 • Foged i Try og væbner Peder Andersen i Borup kendes i sognet 1458-77.

Gørløse: 23 gårde, 8 huse 194 tdr.

     - Borup: 4 gårde, 2 huse, 62 tdr.

               I alt: 27 gårde, 10 huse, 257 tdr. hartkorn

Blovstrød 1150  (  ) Bispen Under bispelenet Avderød hørte hovedgården Blovstrød samt 4 gårde i Sjælsmark. Bispen ejer 6 gårde i Kettinge og 2 i Luserød. Skt. Nicolaii Alter ejer 1 gård i Kettinge.        Esrum Kloster ejer 1 gård i Blovstrød. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Luserød.
 • Sandholmsgård udstykkes af sognets omfattende krongods 1680 og gives til Kgl. Vildtmester Caspar Meyer.

 • Ubbe Kanth af Nebbæ har siddet på Nebbegård 1481. Nebbegård er frasolgt fra krongodset 1780.

 • Forsvundne landsbyer: Hågendrup, Klagendrup.

Blovstrød: 10 gårde, 10 huse 65 tdr.

     - Høvelte: 1 gård, 0 huse, 13 tdr.

     - Sandholm: 1 gård, 0 huse, 20 tdr.

     - Luserød: 6 gårde, 1 huse 47 tdr.

     - Kettinge: 3 gårde, 0 huse 17 tdr.

     - Sjælsmark: 5 gårde, 0 huse 36 tdr.

               I alt: 38 gårde, 23 huse, 272 tdr. hartkorn

Karlebo 1200   Bispen Under bispelenet Avderød hørte i sognet hovedgården Fredstofte med yderligere 4 gårde samt hovedgården Avderød med 7 gårde, 6 gårde i Hesselrød, 5 gårde i Nivå, 4 i Niverød, 2 i Lerholt og 1 i hhv. Høsterkøb, Hillerød, Lillerød, Ås og Marholt. I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel 1 gård i Karlebo plus 1 mølle. Skt. Nicolaii Alter ejer 1 gård i Karlebo.      Klosteret ejede gods i Hesselrød. Esrum Kloster ejer 1 gård i Lerelte. Sorø Kloster ejer 8 gårde i Karlebo.
 • Nivågård (oprindeligt Havnegård) er oprettet 1767 af Adam von Lüttichau.

 • Nedlagte landsbyer: Os (betyder Åmunding), Osnifue, Starstorp, Lerelte.

Karlebo: 14 gårde, 3 huse 80 tdr.

     - Niverød: 8 gårde, 13 huse 90 tdr.

     - Fredtofte: 2 gårde, 2 huse 26 tdr.

     - Hesselrød: 6 gårde, 0 huse 38 tdr.

     - Ullerød: 4 gårde, 0 huse 33 tdr.

     - Avderød: 5 gårde, 4 huse 50 tdr.

     - Gunderød: 7 gårde, 4 huse 47 tdr.

     - Vejenbrød: 12 gårde, 2 huse 73 tdr.

     - Brønsholm: 9 gårde, 6 huse 55 tdr.

     - Kirkelte: 3 gårde, 4 huse 15 tdr.

     - Nivå: 3 gårde, 7 huse 10 tdr.

               I alt: 76 gårde, 38 huse, 537 tdr. hartkorn

Grønholt 1100   Bispen Bispen ejer 2 gårde i Grønholt og 2 i Lønholt. Skt. Vilhelms Alter ejer 1 gård i Grønholt.        Esrum Kloster ejer 1 gård i Fjælholt & 4 i Grønholt.
 • Hegnsholtgård er oprettet af Adam Wilhelm Hauch 1799.

 • Forsvundne landsbyer: Fjælholt, Fløjterup, Sunspialholt, Tulstrup.

Grønholt: 10 gårde, 2 huse 44 tdr.

     - Lønholt: 15 gårde, 8 huse 84 tdr.

     - Sørup: 4 gårde, 3 huse 16 tdr.

     - Lilholtgård: 1 gård, 0 huse 1 tdr.

               I alt: 30 gårde, 13 huse, 146 tdr. hartkorn

Asminderød

Skt. Olav

1100   Bispen Bispen ejer Ebbekøb len med hovedgård, 8 gårde i Langstrup, 4 i Lønholt og 3 i Tibberup. Bispen ejer 3 gårde i Toelt, 2 i Langerød og 2 i Holgestrup.          Esrum Kloster ejer 1 gård Birsetorp, 1 i Veksebo, 2 i Langerød og 3 i Toelt.
 • Meget krongods i sognet, hvor siden Fredensborg Slot (og by) blev opført.

 • Landsbyen Toelt nedbrudt 1668.

 • Krogerup oprettet af Frederik Rostgård  (død 1745) på gård, der oprindeligt havde hørt under Æbelholt Kloster.

Asminderød: 7 gårde, 9 huse 38 tdr.

     - Langstrup: 17 gårde, 6 huse, 116 tdr.

     - Endrup: 9 gårde, 1 huse, 58 tdr.

     - Dageløkke: 8 gårde, 5 huse, 61 tdr.

     - Danstrup: 1 gårde, 1 hus, 21 tdr.

     - Krogerup: 1 gårde, 0 huse, 19 tdr.

     - Toelt: 5 gårde, 0 huse, 22 tdr.

     - Humlebæk: 0 gårde, 9 huse, 22 tdr.

               I alt: 84 gårde, 52 huse, 542 tdr. hartkorn

Tikøb 1200 Bispens Bistrup len og kronen, som gav sine indtægter til Esrum Kloster  Bispen Under Hjortholm len ligger hovedgården Bistrup med 6 undergårde, 2 i Tikøb og 1 i Horserød. Bispen ejer 3 gårde i Nyrup, 4 i Flynderup og 4 i Rørtang.            Esrum Kloster ejer 1 gård i Tømmerup, 1 i Mulnetorp, 1 i Såne & 2 i Nyrup. Sorø Kloster ejer 4 gårde i den forsvundne landsby Saceretorp ved Hornbæk.
 • Meget krongods omkring Krogen/Kronborg.

 • Krongods omkring Gurre Slot med Skt. Jakobs kapel.

 • Nyrupgård dannet 1793 ved udstykning af 2 gårde under Kronborg.

 • Annekskirke af bindingsværk i Hornbæk opført 1737. 

 • Sauntegård er gammelt klostergods under Esrum.

 • Borsholm er gammelt klostergods under Esrum.

 • Hellebæksgård oprettet af H. C. Schimmelmann 1747.

 • Forsvundne landsbyer i sandflugtsplaget egn: Aueholm, Saceretorp, Hornesøholm, Ræveleje, Teglstrup, Katterup.

Tikøb: 17 gårde, 9 huse 168 tdr.

     - Gurre: 7 gårde, 3 huse, 15 tdr.

     - Nyrup: 7 gårde, 3 huse, 38 tdr.

     - Hornbæk: 4 gårde, 22 huse, 11 tdr.

     - Saunte: 10 gårde, 0 huse, 48 tdr.

     - Borsholm: 9 gårde, 0 huse, 71 tdr.

     - Hellebæk: 1 gårde, 0 huse, 4 tdr.

               I alt: 160 gårde, 87 huse, 820 tdr. hartkorn

               Medregnet Helsingør

Lystrup Sognet nedlagt efter reformationen Æbelholt kloster Bispen                                                                                             

                                                                                                                                                    

 

Lynge 1100   Bispens Farum len Bispen        Klosteret ejede 1 gård i Lynge Ore   Esrum Kloster ejer 2 gårde i Kollerød.
 • Herredsbyen.

Lynge: 24 gårde, 12 huse 211 tdr.

     - Kollerød: 11 gårde, 9 huse, 120 tdr.

               I alt: 35 gårde, 21 huse, 331 tdr. hartkorn

Uvelse 1200 Bispen            Esrum Kloster ejer 2 gårde i Uvelse.
 • Lystrupgård (Espeholm) var krongods , som blev givet til borgmester i København Hans Nansen (døde 1667).

Uvelse: 14 gårde, 3 huse 147 tdr.

     - Lystrup: 8 gårde, 3 huse, 59 tdr.

               I alt: 22 gårde, 6 huse, 207 tdr. hartkorn

Farum***          1150   Bispen Farum len omfattede foruden hovedgården 30 gårde i Farum og i sognet 3 i Bregnerød, 2 i Stavnsholt, 1 i Bodelstrup           
 • Hovedgården Bodelstrup, som bispen ejede, blev bøndergods .

 • Bispelenet Farumgård bliver krongods og derpå solgt som adelig sædegård. 

Farum: 19 gårde, 16 huse 118 tdr.

     - Stavnsholt: 11 gårde, 3 huse, 89 tdr.

     - Bregnerød: 2 gårde, 0 huse, 26 tdr.

     - Farumgård: 1 gård, 0 huse, 17 tdr.

               I alt: 33 gårde, 19 huse, 250 tdr. hartkorn

Lillerød 1100   Bispen Bispen ejer 1 gård i Lerholt. Skt. Vilhelms Alter ejer 1 gård i Lerholt. Skt. Nicolaii Alter ejer 3 gårde i Borød & 3 i Børstingerød.    Klosteret ejede 1 gård i Allerød i sognet.   Sorø Kloster ejer 4 gårde i Lillerød.
 • Forsvundne bebyggelser: Borød, Lerholt.

Lillerød: 8 gårde, 11 huse 81 tdr.

               I alt: 8 gårde, 11 huse, 81 tdr. hartkorn

Søllerød** 1164   Bispens Hjortholm len Bispen Under Hjortholm len hører 12 gårde i Ubberød, 5 i Tange og Nærum, 4 i Holte og Trørød og 1 i Søllerød, Virum og Thordrup.           
 • Bispens 5 gårde i Tange er 1649 en helgård.

 • Tordrup ved Trørød kendt 1370 var øde 1600, hvorpå den forsvandt.

 • Dronningegård er et lystslot på næs i Furesøen, som dronning Sophie Amalie opførte.

 • Skodsborg var oprindeligt en hovedgård.

 

Søllerød: 5 gårde, 9 huse 57 tdr.

     - Nærum: 12 gårde, 10 huse, 81 tdr.

     - Dronninggård: 1 gård, 0 huse, 44 tdr.

     - Holte: 7 gårde, 20 huse, 50 tdr.

     - Trørød: 7 gårde, 3 huse, 40 tdr.

     - Øverød: 6 gårde, 10 huse, 37 tdr.

     - Vedbæk: 5 gårde, 6 huse, 14 tdr.

     - Skodsborg: 0 gårde, 1 huse, ½ tdr.

               I alt: 44 gårde, 59 huse, 335 tdr. hartkorn

Birkerød 1100  (  )

Bispen Under Hjortholm len hører 6 gårde i Kajerød, 3 i Høsterkøb og i Sandbjerg, 2 i Rude og 1 i Ravnsnæs. Farum len ejede 4 gårde i Bistrup. Bispen ejer 2 gårde i Ebberød og 1 i Skerød. Skt. Nicolaii Alter ejer 4 gårde i Skovryd        Esrum Kloster ejer 1 gård i Eskemoseholt.
 • Eskemosegård ejes af Anne Rønnow (død 1572).

 • Krongodset Ebberødgård blev givet til ærkebisp Hans Svane 1688.

 • Hørsholm sogn udskilt af Birkerød med meget krongods 1790.

 • Hørningsholm ejes 1305 af Jon Litle. Overtages af dronning Margrethe 1391, Hirschholm bygges 1739, rives ned 1810 (stenene anvendes på Christiansborg).

 • Folehavegård (tidligere Christinegård) er udstykket af Hørsholms krongods.

 • Kokkedal er oprette som hovedgård 1746 på nedlagte bøndergårde.

 • Sophienberg er opført på krongodset 1744 og solgt til Arnoldus Falkenskjold.

 • Rungstedlund er krongods, som 1687 blev solgt til toldforvalter Lars Eskildsen.

 • Forsvundne bebyggelser: Ejelsmølle, Lejelstorp, Eskemoseholt, Rude (ved Rude skov), Bukkeballe.

Birkerød: 5 gårde, 23 huse 26 tdr.

     - Hørsholm: 1 gård, 0 huse, 76 tdr.

     - Høsterkøb: 7 gårde, 23 huse 45 tdr.

     - Kajerød: 5 gårde, 5 huse 53 tdr.

     - Ravnsnæs: 2 gårde, 2 huse 16 tdr.

     - Isterød: 12 gårde, 6 huse 86 tdr.

     - Usserød: 10 gårde, 0 huse 60 tdr.

     - Kokkedal:  1 gård, 0 huse 10 tdr.

     - Vallerød: 8 gårde, 5 huse 60 tdr.

     - Sandbjerg: 7 gårde, 5 huse 69 tdr.

     - Ubberød: 2 gårde, 0 huse 18 tdr.

     - Bistrup: 4 gårde, 3 huse 36 tdr.

     - Rungsted: 9 gårde, 5 huse 23 tdr.

     - Smidstrup: 5 gårde, 8 huse 13 tdr.

               I alt: 82 gårde, 94 huse, 632 tdr. hartkorn

(Nørre) Herlev

Freerslev sogn blev lagt til her 1555

1150   Bispens Hjortholm len           Bispen   Skt. Nicolaii Alter ejer 3 gårde i Hammersholt       Æbelholt ejer 14 gårde i Freerslev. Esrum Kloster ejer 1 gård  i Nørre Herlev.

Herlev: 16 gårde, 9 huse 138 tdr.

     - Freerslev: 20 gårde, 5 huse, 135 tdr.

     - Hammersholt: 11 gårde, 2 huse, 69 tdr.

     - Børstingerød: 5 gårde, 2 huse, 35 tdr.

               I alt: 52 gårde, 18 huse, 378 tdr. hartkorn

Kirke- og bispetiende af Freerslev går til Æbelholt
Græse 1200 Ikke omtalt i middelalderlige bisperegnskaber. Bispen             

Græse: 28 gårde, 11 huse 160 tdr.

               I alt: 28 gårde, 12 huse, 160 tdr. hartkorn

* Hørte senere til Holbo herred.

** Hører senere til Sokkelund Herred.

*** Hører senere til Ølstykke Herred.

Lynge herred med 718 gårde med 785 jordbrugere (i 1651) hørte sammen med Holbo herred ind under Kronborg len. Hovedparten af jordbrugerne, 751, var underlagt kronen, Som havde samlet sit store gods gennem mageskifter samt ikke mindst konfiskation af bispelen og de store herreklostre i Esrum og Ebelholt. 28 jordbrugere fæstede spredt adeligt strøgods. Det store herred blev senere delt og delene blev lagt sammen med Strø (Lynge-Frederiksborg herred) og med Holbo (Lynge-Kronborg herred). I matriklen 1682 er herredet delt mellem Københavns Amt, som omfatter Amager Birk, Københavns Birk, Smørum herred, Lille herred, Ølstykke herred ( ), og noget af Hørsholm Birk (de sydligste sogne her i Lynge herred mærket . Resten af birket hører under Frederiksborg birk( )). Et birk er en selvstændig retskreds inde i et herred. Hovedbyer i sognene er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Hørsholm Birks dele i Københavns Amt ( ) havde 1682 240 gårde, 214 huse og 1778 tdr. hartkorn. Det samlede Københavns Amt havde med godset i Sokkelund ( , ), sognene i Smørum ( ), sognene i Lille ( ), sognene i Ølstykke ( ) og sognene her i Hørsholm Birk () 1279 gårde, 1036 huse og 12.676 tdr. hartkorn. Frederiksborg Birk ( fordelt på Jørlunde (Ølstykke), Lynge og Holbo herreder samt Grønholt sogn i Hørsholm Birk ( )) har i alt 579 gårde, 232 huse og 5354 tdr. hartkorn. Heraf ligger 238 gårde, 107 huse og 1860 tdr. hartkorn her i herredet. Kronborg Birk ( ) har i Lynge i alt 225 gårde, 127 huse og 1430 tdr. hartkorn. Lægges Frederiksborg Birk i Lynge () sammen med Kronborg Birk i Lynge (), fås 463 gårde, 234 huse og 3290 tdr. hartkorn. Lægges hertil Hørsholm Birk ( ) og Farum ( ), fås et samlet tal for Lynge herred 976 gårde, 681 huse og 7094 tdr. hartkorn. I Hørsholm Birk hører Asminderup til Kronborg Amt med 84 gårde, 52 huse og 542 tdr. hartkorn. Lægges disse tal sammen med tallene vedrørende Kronborg Birk med 615 gårde, 366 huse og 3821 tdr. hartkorn, får vi det samlede tal for Kronborg Amt: 699 gårde, 418 huse og 4364 tdr. hartkorn. Fra 1771 kom heredet under Frederiksborg Amt.