Smørum herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                            

Bispedømmets indtægter af Smørum herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                                                                 

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Herstedøster

1100  

Bispens Hjortholm len Bispen Under Hjortholm len havde bispen 9 gårde i Herstedøster, 6 i Harrestrup, 4 i Islev og 1 i hver af småstederne Pederstrup, Jonstrup og Tibberup. Hastrup præbende ejer 1 gård i Herstedøster. Trinitatis kapelalter ejer 4 gårde i Herstedøster. Thomas af Canterburrys Alter ejer 1 gård i Herstedøster.   Klosteret ejer 1 gård i sognet.    
 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxc

 

Herstedøster: 15 gårde, 13 huse 187 tdr.

    - Harrestrup: 4 gårde, 0 huse, 67 tdr. 

               I alt: 19 gårde, 13 huse, 154 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                     

 

Herstedvester 1100 Bispen I Vridsløselille havde bispen 1 hovedgård med 9 gårde under sig. Bispen ejer 1 gård i Risby Johannes Døbers præbende ejer 1 gård i Herstedvester. Værløse præbende ejer 2 gårde i Vridsløselille. Hersted præbende ejer 3 gårde i Herstedvester. Skt. Annes koralter ejer 2 gårde i Vridsløselille. Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Herstedvester. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Herstedvester. Klostret ejer 1 gård i sognet.     Herstedvester kirke ejede selv en gård i København
 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 

Herstedvester: 13 gårde, 7 huse 157 tdr.

    - Risby: 10 gårde, 8 huse, 102 tdr. 

    - Vridsløselille: 12 gårde, 4 huse, 154 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 19 huse, 415 tdr. hartkorn

Brøndbyøster 1150 Bispen   I sognet ejer kantordømmet 1 gård i Brøndbyøster. Her ejede præbendet Brøndby 6 gårde til 1561. Glostrup præbende ejer 2 gårde i Brøndbyøster. Hersted præbende ejer 1 gård i Avedøre. Hastrup præbende ejer 1 gård i Brøndbyøster. Vanløse præbende ejer 5 gårde i Brøndbyøster. Janua præbende ejer 1 gård i Brøndbyøster. Mariabilledets Alter ejer 2 gårde i AvedøreVor Frue Kapel ejer 1 gård i Avedøre.        
 • Avedøre ligger i Glostrup i dag.

 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 

Brøndbyøster: 23 gårde, 15 huse 266 tdr.

               I alt: 23 gårde, 15 huse, 266 tdr. hartkorn

Brøndbyvester Forsidebillede 1200 Bispen Bispens fadebur ejede 1 gård i Brøndbyvester. Bispen ejer 3 gårde i Brøndbyøster.   Dalby præbende ejer 1 gård i Brøndbyvester.

                                                                              

       
 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 • Ved Brøndby Strand lå fiskerlejet Ringebæksleje.

 

Brøndbyvester: 19 gårde, 15 huse 243 tdr.

               I alt: 19 gårde, 15 huse, 243 tdr. hartkorn

Hvidovre I Sokkelund herred i dag Bispen

 Se Sokkelund herred.

Rødovre I Sokkelund herred i dag. Hørte tidligt i middelalderen til Hvidovre sogn.

Bispen

Glostrup 1150 Bispen men i periode provsten

Glostrup præbende får kornafgift af præsten

Bispen ejer 1 gård i Glostrup Karleby præbende har tidligere ejet 2 gårde i HvissingeJohannes Døbers præbende ejer 3 gårde i Glostrup. Glostrup præbende ejer 2 gårde i Glostrup. Nybølle præbende ejer 1 gård i Ejby. Gadstrup præbende ejer 1 gård i Ejby. Åshøje præbende ejer 1 gård i Ejby. Helligtrekongers Alter ejer 2 gårde i Hvissinge. Klostret ejer 1 gård i sognet.     Sorø Kloster har ejet gods i sognet.
 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 

Glostrup: 8 gårde, 13 huse 95 tdr.

    - Hvissinge: 8 gårde, 12 huse, 104 tdr. 

    - Avedøre: 12 gårde, 9 huse, 121 tdr. 

    - Ejby: 8 gårde, 4 huse, 146 tdr. 

               I alt: 36 gårde, 38 huse, 468 tdr. hartkorn

Vallensbæk

1150          

Bispen   Karleby præbende har tidligere ejet 2 gårde i Vallensbæk. Glostrup præbende ejer 1 gård i Vallensbæk. Hersted præbende ejer 1 gård i Vallensbæk. Nybølle præbende ejer 1 gård i Vallensbæk. Vanløse præbende ejer 4 gårde i Vallensbæk. Helligtrekongers Alter ejer 3 gårde i Vallensbæk.       Vallensbæk kirke ejede selv en gård i København 
 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 

Vallensbæk: 14 gårde, 6 huse 174 tdr.

               I alt: 14 gårde, 6 huse, 174 tdr. hartkorn

Måløv

Skt. Ibs

1150 ( )         

Fadeburet i Roskilde Bispen   I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel 3 gårde i Sørup. Skt. Nicolaii Alter ejer 1 1 gårde i Måløv.        
 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 • Sørup i Måløv hørte tidligere under Veksø.

 

Målev: 13 gårde, 9 huse 128 tdr.

    - Sørup: 4 gårde, 0 huse, 36 tdr. 

               I alt: 17 gårde, 9 huse, 165 tdr. hartkorn

Smørum 1100 Bispen   Nybølle præbende ejer 1 gård i Nybølle Vor Frue Kapel ejer 1 gård i Nybølle. Klostret ejer 2 gårde i Smørumovre i sognet.   Klosteret ejede gods i Smørum. I sognet tillige i Karleby og Hove. Sidstnævnte var testamenteret af Absalon af hans fædrenegods. Esrum kloster ejer 1 gård i Smørum.

                                                      

 • Herredskirke.

 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 • Rompe givet til Esrum 1307 bliver længe efter reformationen (1682) Edelgave.  

 

Smørumovre: 15 gårde, 14 huse 138 tdr.

    - Hove: 5 gårde, 4 huse, 87 tdr. 

    - Nybølle: 7 gårde, 0 huse, 64 tdr. 

    - Smørumnedre: 14 gårde, 10 huse, 132 tdr. 

     - Edelgave: 1 gård, 7 huse, 30 tdr.

               I alt: 42 gårde, 28 huse, 453 tdr. hartkorn

Ledøje

1225 ( )       

Bispen   Ledøje præbende ejer 10 gårde i Ledøje. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Ledøje.   Klostret ejer 1 gård i Herlev i sognet.   Esrum kloster ejer 4 gårde i Rompe.
 • Borg i tilknytning til herskabskirken måske ejet af Henrik Jensen (Saltensee), som forærede kapitlet i Roskilde 6 bol 1363.

 • Sognet herefter ellers kirkeejet og krongods.

Ledøje: 22 gårde, 14 huse 206 tdr.

               I alt: 22 gårde, 14 huse, 206 tdr. hartkorn

Ballerup

Skt. Jakob

      1225          

Bispens Ballerup len Bispen Hovedgården til bispelenet Ballerup lå med 9 tilhørende gårde i sognet. Her lå også i Pederstrup 5 gårde (hørte til tider under Hjortholm len), i Ågerup 2, i Sindrup 1, i Skovstrup 2 (tidl. Sorø). Bispen ejer 4 gårde i Skovlunde.   Stenløse præbende ejer6 gårde i Skovlunde. Portionen Herringløse ejer 1 gård i Ballerup.     Sorø Kloster ejer 2 gårde i Skovtorp (ved Skovlunde). Skovstrup var, før det endte hos roskildebispen, ejet af Sorø Kloster, som havde mageskiftet det med Ringsted Kloster
 • Skovtorp lå formodentlig ved Skovlunde.

 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 

Ballerup: 13 gårde, 18 huse 205 tdr.

    - Skovlunde: 15 gårde, 7 huse, 169 tdr. 

    - Pederstrup: 4 gårde, 3 huse, 68 tdr. 

    - Ågerup: 3 gårde, 2 huse, 47 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 30 huse, 490 tdr. hartkorn

Kirke Værløse

1100        

Bispens Jonstrup len. Bispen

Præsten skulle dog yde afgifter til Værløse præbende

I Værløse sogn ejede bispen hovedgården Jonstrupgård, som til dels hørt under Hjortholm len. Bispen ejer 1 gård i Kollekolle og 1 i Lille Værløse.

                                     

Portionen Herringløse ejer 1 gård i Lille Værløse. Skt. Magnus Alter ejer 1 gård i Værløse. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Værløsemagle.

                                                                        

                                                Esrum kloster ejer 1 gård i Lille Værløse.
 • Ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 

Kirke Værløse: 12 gårde, 21 huse 121 tdr.

    - Lille Værløse: 10 gårde, 12 huse, 119 tdr. 

    - Kollekolle: 2 gårde, 1 huse, 25 tdr. 

    - Bringe: 6 gårde, 2 huse, 55 tdr. 

    - Borupgård: 1 gård, 1 huse, 22 tdr. 

    - Jonstrup: 1 mølle, 0 huse, 3 tdr. 

               I alt: 32 gårde, 37 huse, 362 tdr. hartkorn

Herlev og Brønshøj sogne hørte i begyndelsen til i Smørum, men overgik i slutningen af middelalderen til Sokkelund herred. Smørum herred blev efter reformationen sammenlagt med Lille herred, og det større Smørum hørte sammen med Sokkelund og Ølstykke  herreder  til Københavns len. Der var 394 gårde i herredet fæstet af 407 jordbrugere. De fleste fæstemål (314) hørte under kronen. Men adelen havde også lidt gods, mest i det tidligere Lille herred (43 fæstere). Endelig hørte 60 fæstemål under Universitetet, som regnedes for en gejstlig institution. I matriklen 1682 er lenet afløst af Københavns Amt, som omfatter Amager Birk, Københavns Birk, Smørum herred ( ), Lille herred, Ølstykke herred og Hørsholm Birk (de sydligste sogne i Lynge herred). Et birk er en selvstændig retskreds inde i et herred. Hovedbyer i sognene er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Smørum herred havde 1682 221 gårde, 167 huse og 2819 tdr. hartkorn. Det er sognene her på siden mærket plus Herlev sogn vist under Sokkelund herred. Sognene med mærket var i 1682 en del af Ølstykke herred. (inklusive Smørum, som gav herredet her dets navn). Disse sogne har tilsammen 91 gårde, 74 huse og 980 tdr. hartkorn. Lægges disse tal sammen (+), har det senere Smørum herred medregnet Herlev i Sokkelund 312 gårde, 241 huse og 3799 tdr. hartkorn. Det samlede Københavns Amt havde med godset i Sokkelund (, ), sognene i Smørum (), sognene i Lille (), sognene i Ølstykke () og sognene i Hørsholm Birk () 1279 gårde, 1036 huse og 12.676 tdr. hartkorn.