1074               Hersted præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Hersted præbende i Tune herred.

I alt 21 bol.

Præbender

Prebenda Herstede

Et af de næstældste 7 præbender fra biskop Svend Nordmands tid. Godset lå oprindeligt med størst tyngde i Smørum herred (Herstedvester, deraf navnet), men er senere fordelt på 7 herreder, mest Tune og Stevns herreder:

Summarum
Rug 2½  pund
Byg 3 læster
Havre 2 tønder
Får 2
Lam 13
Gæs 15
Høns 56
1 læs
Penge 15 mark og 2½ skilling 2 daler

Mål og vægt og penge