Hersted præbende i Volborg herred

Hersted præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Hvalsø Nørre Hvalsø 3

Plus skovlodder. 2 af gårdene mageskiftet for gårde i Valby