Mål - vægt - penge

Rug 1 læst = 12  pund eller 24 tønder; 1 pund = 24 skæpper
Byg 1 læst = 12  pund eller 24 tønder; 1 pund = 20 skæpper
Havre 1 læst = 48 tønder; 1 tønde = 6 skæpper
Høns Altid nævnt á 2 (1 høne = 2 høns)
Æg 1 æg i regnskaberne = 20 stk; 1 ol = 80
Gæs 1 tønde = 6 fede eller 1 tønder = 24 gæs
Får/lam 1 tønde = 3 får eller 6 lam
Smør
 • 1 tønde = 16 lispund
 • 1 lispund = 16 pund
 • 1 skål = 1 lispund = 8 pund
 • 1 fjerding = 1/4 tønde
Ved 1 tønde = 24 læs
Penge
 • 1 mark = 16 ß (skilling) (1 lødig mark = 45 ß (skilling))
 • 1 ß (skilling) = 12 penninge (denarer)
 • 1 grot = 9 penninge
 • 1 hvid = 4 penninge
 • 1 engelsk (sterling) = 3 penninge
Jord
 • 1 bol: 1 mark jord 

 • 1 mark jord = 8 øre eller 24 ørtug jord.

 • 1 ørtug = 12 penninge jord.

Man kan på Sjælland slutte direkte fra korntiende til antal bol, idet afgiften pr. bol helt tilbage fra 1239 ligger fast: 4 skæpper byg af hver fjerding og 1 pd. byg i hovedlandgilde. Man kan også på Sjælland regne 1 bol lig med 4 gennemsnitsgårde. Landgilden - fæsternes afgift til ejerne - blev som hovedregel betalt med korn (byg, til nød rug). Men hvor det p.gr.a. ringe kornproduktion ikke kunne lade sig gøre at betale så meget korn, betalte man med smør. I sjældne tilfælde (typisk for mindre brug) kunne betalingen være i form af penge. Man brugte så denne faste omregningstakst:

1 pund korn = 1 fjerding smør = 2 grot = 24 ß lybsk (hård valuta)