1395                    Ledøje præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Ledøje præbende havde oprindeligt mest gods i Smørum herred. Efter et mageskifte med kronen 1561 fik man sine gårde i Kildebrønde (8) og Hundige (3) i Tune herred.

I alt 12 bol.

Saltensee af Tystofte

Præbender

                                                          

Prebenda Ledøffue

Dette præbende er et af dem, der blev oprettet som følge af en gave eller ved samling af flere portioner af gods. Præbendet er grundlagt 1395. Det ejede oprindeligt en lille borg / en større hovedgård ved Ledøje kirke i Smørum herred, som ridderen Henrik Jensen (Saltensee) skænkede kapitlet, da han 1395 donerede sit gods i landsbyen (6 bol). Han blev selv kannik og sad på sit eget præbende til sin død 1402. Han var søn af Jens Olufsen, der også skrev sig til Ledøje som ridder 1354 (og stadig levede 1399). Peder Offesen Neb (død tidligst 1461) var i en periode kapitlets lensmand på den lille borg i Ledøje. Efter reformationen gled Ledøje ved mageskifte 20/4 1561 over til kronen. Kapitlet fik i stedet gods i Kildebrønde og Hundige i Tune herred.

Summarum
Byg 1½ læster
Får 4
Lam 11
Gæs 11
Høns 38
Smør 3½ tønde
Penge 6 mark

Mål og vægt og penge